"Met 2 miljoen vierkante meter leegstaande kantoren in Brussel, verdienen de omvormingsprojecten bijzondere aandacht. Zij kunnen gezien worden als één van de oplossingen om woonruimte te creëren", zegt staatssecretaris voor Huisvesting Doulkeridis, die ook op de demografische uitdaging wijst waar de hoofdstad voor staat. Bovendien is er de "toenemende schaarste aan onbebouwde terreinen".

Beschikbare openbare en private terreinen zijn volgens de staatssecretaris slechts goed voor 288 hectaren, of 30.000 nieuwe woningen.

De projectoproep staat open voor alle bouwheren: vzw's, natuurlijke personen, overheden enz. De subsidie moet de kosten van de haalbaarheidsstudie en het opstellen van de stedenbouwkundige vergoeding dekken.

Sinds een tiental jaar werd al zo'n 250.000 vierkante meter omgevormd tot woningen. Tot nu toe gebeurde dat meestal zonder subsidies.

"Met 2 miljoen vierkante meter leegstaande kantoren in Brussel, verdienen de omvormingsprojecten bijzondere aandacht. Zij kunnen gezien worden als één van de oplossingen om woonruimte te creëren", zegt staatssecretaris voor Huisvesting Doulkeridis, die ook op de demografische uitdaging wijst waar de hoofdstad voor staat. Bovendien is er de "toenemende schaarste aan onbebouwde terreinen". Beschikbare openbare en private terreinen zijn volgens de staatssecretaris slechts goed voor 288 hectaren, of 30.000 nieuwe woningen. De projectoproep staat open voor alle bouwheren: vzw's, natuurlijke personen, overheden enz. De subsidie moet de kosten van de haalbaarheidsstudie en het opstellen van de stedenbouwkundige vergoeding dekken. Sinds een tiental jaar werd al zo'n 250.000 vierkante meter omgevormd tot woningen. Tot nu toe gebeurde dat meestal zonder subsidies.