De bouwsector in Vlaanderen telt momenteel 2.672 openstaande vacatures, waarvan 1.557 geen studievereisten vragen, aldus de VCB.

Dat betekent echter niet dat de bouw een sector is voor laaggeschoolden, maar "het betekent wel dat de bouwsector zelf grote opleidingsinspanningen doet. Interne opleiding in en door bedrijven speelt daarin een belangrijke rol."

De VCB verwijst vooral naar het instrument van de IBO (individuele beroepsopleiding in de onderneming). Daarbij wordt de werknemer op de werkplek getraind en begeleid. De werknemer krijgt een volwaardig loon, maar het bedrijf betaalt alleen een productiviteitspremie, geen loon en RSZ. Na de IBO geldt een tewerkstellingsverplichting.

Dankzij de IBO konden in 2009 1.873 mensen aan het werk in de bouw, aldus nog de VCB. De federatie vraagt dat de Vlaamse overheid ervoor zorgt dat de IBO maximale slaagkansen krijgt als inschakelingsinstrument.

De bouwsector in Vlaanderen telt momenteel 2.672 openstaande vacatures, waarvan 1.557 geen studievereisten vragen, aldus de VCB. Dat betekent echter niet dat de bouw een sector is voor laaggeschoolden, maar "het betekent wel dat de bouwsector zelf grote opleidingsinspanningen doet. Interne opleiding in en door bedrijven speelt daarin een belangrijke rol." De VCB verwijst vooral naar het instrument van de IBO (individuele beroepsopleiding in de onderneming). Daarbij wordt de werknemer op de werkplek getraind en begeleid. De werknemer krijgt een volwaardig loon, maar het bedrijf betaalt alleen een productiviteitspremie, geen loon en RSZ. Na de IBO geldt een tewerkstellingsverplichting. Dankzij de IBO konden in 2009 1.873 mensen aan het werk in de bouw, aldus nog de VCB. De federatie vraagt dat de Vlaamse overheid ervoor zorgt dat de IBO maximale slaagkansen krijgt als inschakelingsinstrument.