Terwijl de bouwactiviteit in 2014 nog groeit als gevolg van de gunstige weersomstandigheden, vreest de Confederatie Bouw voor 2015 een stagnering - of zelfs een daling - van de activiteit.

Fors banenverlies

Die daling én aanhoudende sociale dumping zouden de sector volgend jaar opnieuw 6.000 banen kosten. "Tussen 2011 en 2019, het einde van het legislatuur, dreigt het verlies van 40.000 banen", verklaart gedelegeerd bestuurder Robert De Mûelenaere.

Maatregelen

De randvoorwaarden om te (ver)bouwen zijn niet gunstig, zo klinkt het. Zo blijft de werkloosheid hoog, groeit de actieve beroepsbevolking minder sterk dan de vorige jaren en werden begrotingsmaatregelen getroffen die het beschikbaar inkomen onder druk zetten. Er wordt onder meer verwezen naar de hervorming van de woonbonus, de verstrenging van de toepassing van verlaagde btw bij renovatie en het hervormen van premies.

Gedelegeerd bestuurder Robert De Mûelenaere: "De fiscaliteit, in slechte zin, speelt een steeds grotere rol".

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw wordt dit jaar, als gevolg van de anticipatie van strengere energienormen, nog een groei met 3,5 procent verwacht. In 2015 zou de activiteit met een zelfde percentage dalen. "De activiteit in dit segment ligt nu 20 procent lager dan in 2007", luidt het. In het renovatiesegment verwacht men volgend jaar ook een anticipatie-effect op het gewijzigde btw-regime vanaf 2016.

Overheid moet besparen

In de burgerlijke bouwkunde (onder meer wegenbouw) is de toestand ronduit dramatisch. Overheden en NMBS moeten besparen en dus vreest de Confederatie 10 procent minder activiteit in 2015. Deze lagere activiteit, in combinatie met sociale dumping, kostte sinds 2011 al 12.400 jobs. De Confederatie Bouw vreest dat dit nog zal toenemen tot 40.000 banen tegen het einde van de legislatuur. "Dat zou de staatskas 2,1 miljard euro kosten", luidt de berekening. De sector roept de overheid dan ook op om 'dringend' specifieke maatregelen te nemen.

Concurrentie

De Confederatie Bouw verwijst in een waarschuwing aan het adres van de overheid nog naar een recente enquête waarin het probleem van de buitenlandse concurrentie aan de kaak werd gesteld. Uit de enquête blijkt dat dit jaar 8 op de 10 aannemers een opdracht verloren hebben aan een buitenlands bedrijf dat goedkoper was. "Naast het uitblijven van groei veroorzaakt het toenemend aantal buitenlandse bedrijven en werknemers voor ernstige concurrentieproblemen op de Belgische bouwmarkt. Belgische aannemers klagen dat ze niet met dezelfde wapens kunnen strijden als deze buitenlandse bedrijven," zo luidt de waarschuwing.

(Belga/BO)

Terwijl de bouwactiviteit in 2014 nog groeit als gevolg van de gunstige weersomstandigheden, vreest de Confederatie Bouw voor 2015 een stagnering - of zelfs een daling - van de activiteit. Die daling én aanhoudende sociale dumping zouden de sector volgend jaar opnieuw 6.000 banen kosten. "Tussen 2011 en 2019, het einde van het legislatuur, dreigt het verlies van 40.000 banen", verklaart gedelegeerd bestuurder Robert De Mûelenaere.De randvoorwaarden om te (ver)bouwen zijn niet gunstig, zo klinkt het. Zo blijft de werkloosheid hoog, groeit de actieve beroepsbevolking minder sterk dan de vorige jaren en werden begrotingsmaatregelen getroffen die het beschikbaar inkomen onder druk zetten. Er wordt onder meer verwezen naar de hervorming van de woonbonus, de verstrenging van de toepassing van verlaagde btw bij renovatie en het hervormen van premies. Gedelegeerd bestuurder Robert De Mûelenaere: "De fiscaliteit, in slechte zin, speelt een steeds grotere rol". Voor nieuwbouw wordt dit jaar, als gevolg van de anticipatie van strengere energienormen, nog een groei met 3,5 procent verwacht. In 2015 zou de activiteit met een zelfde percentage dalen. "De activiteit in dit segment ligt nu 20 procent lager dan in 2007", luidt het. In het renovatiesegment verwacht men volgend jaar ook een anticipatie-effect op het gewijzigde btw-regime vanaf 2016. In de burgerlijke bouwkunde (onder meer wegenbouw) is de toestand ronduit dramatisch. Overheden en NMBS moeten besparen en dus vreest de Confederatie 10 procent minder activiteit in 2015. Deze lagere activiteit, in combinatie met sociale dumping, kostte sinds 2011 al 12.400 jobs. De Confederatie Bouw vreest dat dit nog zal toenemen tot 40.000 banen tegen het einde van de legislatuur. "Dat zou de staatskas 2,1 miljard euro kosten", luidt de berekening. De sector roept de overheid dan ook op om 'dringend' specifieke maatregelen te nemen. De Confederatie Bouw verwijst in een waarschuwing aan het adres van de overheid nog naar een recente enquête waarin het probleem van de buitenlandse concurrentie aan de kaak werd gesteld. Uit de enquête blijkt dat dit jaar 8 op de 10 aannemers een opdracht verloren hebben aan een buitenlands bedrijf dat goedkoper was. "Naast het uitblijven van groei veroorzaakt het toenemend aantal buitenlandse bedrijven en werknemers voor ernstige concurrentieproblemen op de Belgische bouwmarkt. Belgische aannemers klagen dat ze niet met dezelfde wapens kunnen strijden als deze buitenlandse bedrijven," zo luidt de waarschuwing.