Volgens Bouwunie zien veel Vlaamse kmo-bouwbedrijven en hun klanten door de bomen het bos niet meer. "Er zijn wel labels die zorgen voor de goede kwaliteit van stukjes van het bouwproces, van de gebruikte materialen en de uitvoering, maar er zit geen algemene lijn in. Het gaat eerder over ad-hocbenaderingen", luidt het.

Er ontbreekt niet alleen een algemene lijn, maar er zijn volgens Bouwunie ook belangrijke knelpunten. Zo is het grootste nadeel van certificering de kostprijs ervan, "die geen of beperkt rekening houdt met de grootte van het bedrijf". Ook de te volgen procedure en bijbehorende administratieve verplichtingen zouden niet op maat van de kmo gesneden zijn.

Bouwunie vindt ook dat er te weinig controle bestaat op de zogenaamde free-riders, concurrenten die onterecht verklaren dat ze gecertificeerd zijn. Bouwunie schaart zich naar eigen zeggen achter de vraag van de klant naar degelijke kwaliteitsgaranties, maar verwijst daarvoor naar bestaande wettelijke systemen, die "een herwaardering verdienen". De vestigingswetgeving en de registratie als aannemer zijn daar enkele voorbeelden van.

Volgens Bouwunie zien veel Vlaamse kmo-bouwbedrijven en hun klanten door de bomen het bos niet meer. "Er zijn wel labels die zorgen voor de goede kwaliteit van stukjes van het bouwproces, van de gebruikte materialen en de uitvoering, maar er zit geen algemene lijn in. Het gaat eerder over ad-hocbenaderingen", luidt het. Er ontbreekt niet alleen een algemene lijn, maar er zijn volgens Bouwunie ook belangrijke knelpunten. Zo is het grootste nadeel van certificering de kostprijs ervan, "die geen of beperkt rekening houdt met de grootte van het bedrijf". Ook de te volgen procedure en bijbehorende administratieve verplichtingen zouden niet op maat van de kmo gesneden zijn.Bouwunie vindt ook dat er te weinig controle bestaat op de zogenaamde free-riders, concurrenten die onterecht verklaren dat ze gecertificeerd zijn. Bouwunie schaart zich naar eigen zeggen achter de vraag van de klant naar degelijke kwaliteitsgaranties, maar verwijst daarvoor naar bestaande wettelijke systemen, die "een herwaardering verdienen". De vestigingswetgeving en de registratie als aannemer zijn daar enkele voorbeelden van.