Een recente studie van Eurofound toont aan dat de tewerkstelling in de Europese Unie tegen 2030 gemiddeld 0,5 procent te winnen heeft bij een doordacht en doorgedreven klimaatplan. 'Voor ons land kan dit zelfs oplopen tot het dubbele', zegt de Vlaamse Confederatie Bouw (VBC). De bouwsector zou er bovendien het meest van profiteren.

'Dat komt overeen met de bevindingen van het Vlaams Energieagentschap (VEA), dat heeft beklemtoond dat het huidige aantal aannemers en bouwbedrijven in onze regio onvoldoende lijkt om de komende decennia miljoenen woningen energetisch te renoveren', ludit het.

Bouwbedrijven zijn dus op zoek naar meer mensen, volgens de VBC met uiteenlopende vaardigheden en kwalificaties. De VBC roept lokale besturen dan ook op om actie te ondernemen, want zij hebben volgens de organisatie nu al het instrument bij uitstek in handen om CO2-uitstoot te reduceren.

Meer dan de helft van de gemeentes in Vlaanderen hebben op Europees niveau een burgemeesterconvenant afgesloten en zich bijgevolg geëngageerd om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Concreet gaat het om de verminderde CO2-uitstoot met 20 procent tegen 2020.

Een belangrijk werkpunt voor de nieuwe schepencolleges is volgens de VBC de uitstoot in de eigen gebouwen. De confederatie wijst erop dat ESCO's of 'Energy Service Companies' kunnen ingeschakeld worden om energiebesparende renovaties te co-financieren.

Een recente studie van Eurofound toont aan dat de tewerkstelling in de Europese Unie tegen 2030 gemiddeld 0,5 procent te winnen heeft bij een doordacht en doorgedreven klimaatplan. 'Voor ons land kan dit zelfs oplopen tot het dubbele', zegt de Vlaamse Confederatie Bouw (VBC). De bouwsector zou er bovendien het meest van profiteren. 'Dat komt overeen met de bevindingen van het Vlaams Energieagentschap (VEA), dat heeft beklemtoond dat het huidige aantal aannemers en bouwbedrijven in onze regio onvoldoende lijkt om de komende decennia miljoenen woningen energetisch te renoveren', ludit het.Bouwbedrijven zijn dus op zoek naar meer mensen, volgens de VBC met uiteenlopende vaardigheden en kwalificaties. De VBC roept lokale besturen dan ook op om actie te ondernemen, want zij hebben volgens de organisatie nu al het instrument bij uitstek in handen om CO2-uitstoot te reduceren. Meer dan de helft van de gemeentes in Vlaanderen hebben op Europees niveau een burgemeesterconvenant afgesloten en zich bijgevolg geëngageerd om de CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Concreet gaat het om de verminderde CO2-uitstoot met 20 procent tegen 2020. Een belangrijk werkpunt voor de nieuwe schepencolleges is volgens de VBC de uitstoot in de eigen gebouwen. De confederatie wijst erop dat ESCO's of 'Energy Service Companies' kunnen ingeschakeld worden om energiebesparende renovaties te co-financieren.