Van de 15 gestarte cursisten halen er 9 binnenkort hun diploma. Zes haakten af. De vijf invallers hebben de opleiding al deels gevolgd.

De initiatiefnemers kozen voor een bouwopleiding nadat tijdens een jobcoachingproject gebleken was dat de populatie van begeleide ex-gedetineerden voor bijna de helft in de bouw terechtkwam.

Alle cursisten voor de nieuwe opleiding hadden bij aanvang van de opleiding nog minstens twee jaar detentie voor de boeg. De Confederatie Bouw engageerde zich om na de opleiding actief op zoek te gaan naar een job en eenmaal in vrijheid de betrokkenen hierin actief te begeleiden. Dit geeft hen een kans op duurzame reïntegratie in de samenleving.

In de beleidsaanbevelingen vraag het consortium dat de financiering van het onderwijs aan gedetineerden wordt aangepast en dat een budget wordt voorzien voor materiaal- en inrichtingskosten. Justitie moet bij de bouw van nieuwe gevangenissen aangepaste ateliers voorzien.

Ook dient bij alle actoren een draagvlak voor onderwijs gecreëerd te worden, onder meer bij de behandeling van transfertaanvragen voor educatieve doeleinden. Gedetineerden moeten dezelfde verloning krijgen voor het volgen van onderwijs als voor werken in de gevangenis.

Na de opleiding moet men ook praktijk op de werkvloer buiten de gevangenis mogelijk maken.

Van de 15 gestarte cursisten halen er 9 binnenkort hun diploma. Zes haakten af. De vijf invallers hebben de opleiding al deels gevolgd. De initiatiefnemers kozen voor een bouwopleiding nadat tijdens een jobcoachingproject gebleken was dat de populatie van begeleide ex-gedetineerden voor bijna de helft in de bouw terechtkwam. Alle cursisten voor de nieuwe opleiding hadden bij aanvang van de opleiding nog minstens twee jaar detentie voor de boeg. De Confederatie Bouw engageerde zich om na de opleiding actief op zoek te gaan naar een job en eenmaal in vrijheid de betrokkenen hierin actief te begeleiden. Dit geeft hen een kans op duurzame reïntegratie in de samenleving. In de beleidsaanbevelingen vraag het consortium dat de financiering van het onderwijs aan gedetineerden wordt aangepast en dat een budget wordt voorzien voor materiaal- en inrichtingskosten. Justitie moet bij de bouw van nieuwe gevangenissen aangepaste ateliers voorzien. Ook dient bij alle actoren een draagvlak voor onderwijs gecreëerd te worden, onder meer bij de behandeling van transfertaanvragen voor educatieve doeleinden. Gedetineerden moeten dezelfde verloning krijgen voor het volgen van onderwijs als voor werken in de gevangenis. Na de opleiding moet men ook praktijk op de werkvloer buiten de gevangenis mogelijk maken.