De onderzoekers ontwikkelende een instrument om authentieke gegevens te kruisen. Daarmee kan voor het eerst een gegevensbank van vermoedelijk leegstaande woningen in het hele Gewest samengesteld worden.

Op termijn zal voor het hele grondgebied systematisch worden bijgehouden welke woningen leeg staan. 'Voor het eerst zal het Gewest eindelijk kunnen gebruikmaken van betrouwbare gegevens over leegstand', meldt de staatssecretaris.

Tijdens de vorige legislatuur gaf het Brussels Gewest, via een jaarlijkse projectoproep, subsidies aan de gemeenten om gemeentelijke observatoria voor leegstaande woningen op te richten. Ondanks dit systeem bleven de meeste gemeenten zoeken naar de juiste methode om leegstaande woningen op te sporen. In 2019 hadden slechts 5 gemeenten een inventaris ingediend met in totaal 657 leegstaande woningen.

'In een al sterk verstedelijkt Gewest waar de huisvestingscrisis vooral een crisis van betaalbare en behoorlijke huisvesting is, is het belangrijk eraan te herinneren dat het laten leegstaan van een woning zonder geldige reden een overtreding is', aldus Nawal Ben Hamou.

De onderzoekers ontwikkelende een instrument om authentieke gegevens te kruisen. Daarmee kan voor het eerst een gegevensbank van vermoedelijk leegstaande woningen in het hele Gewest samengesteld worden.Op termijn zal voor het hele grondgebied systematisch worden bijgehouden welke woningen leeg staan. 'Voor het eerst zal het Gewest eindelijk kunnen gebruikmaken van betrouwbare gegevens over leegstand', meldt de staatssecretaris. Tijdens de vorige legislatuur gaf het Brussels Gewest, via een jaarlijkse projectoproep, subsidies aan de gemeenten om gemeentelijke observatoria voor leegstaande woningen op te richten. Ondanks dit systeem bleven de meeste gemeenten zoeken naar de juiste methode om leegstaande woningen op te sporen. In 2019 hadden slechts 5 gemeenten een inventaris ingediend met in totaal 657 leegstaande woningen. 'In een al sterk verstedelijkt Gewest waar de huisvestingscrisis vooral een crisis van betaalbare en behoorlijke huisvesting is, is het belangrijk eraan te herinneren dat het laten leegstaan van een woning zonder geldige reden een overtreding is', aldus Nawal Ben Hamou.