Ik heb enkele weken geleden de betekening gekregen van het kadastrale inkomen van mijn nieuwe gezinswoning. Het lijkt mij aan de hoge kant. Kan ik daar iets tegen doen?

Een (te) hoog kadastraal inkomen (KI) kan u inderdaad duur te staan komen. Niet zozeer voor de aangifte in de personenbelasting - daar moet u het KI van de gezinswoning in sommige gevallen zelfs niet meer aangeven - maar wel voor de onroerende voorheffing die u jaarlijks moet betalen.

Het principe is eenvoudig: hoe hoger het KI, hoe hoger de jaarlijkse onroerende voorheffing. Bent u niet akkoord met het u betekende KI, dan kunt u in de eerste plaats uitleg vragen bij het bevoegde controlebureau van het kadaster en vragen met welke parameters men rekening heeft gehouden bij het vastleggen van het KI.

Bent u er niet van overtuigd dat het bedrag van het KI correct is vastgesteld, dan kunt u bezwaar indienen. U moet dit aangetekend doen en u hebt daar twee maanden tijd voor, te rekenen vanaf de datum waarop het KI u is betekend.

Het bezwaar moet gericht zijn tot de bevoegde controle van het kadaster - het adres vindt u terug op het document van de betekening. Belangrijk is dat u duidelijk vermeldt welk bedrag van het KI u voorstelt in plaats van datgene betekend door het kadaster.

Motiveer hoe u aan dat lagere bedrag komt (bijvoorbeeld minder dure afwerking binnen en buiten).

Johan Steenackers

Ik heb enkele weken geleden de betekening gekregen van het kadastrale inkomen van mijn nieuwe gezinswoning. Het lijkt mij aan de hoge kant. Kan ik daar iets tegen doen? Een (te) hoog kadastraal inkomen (KI) kan u inderdaad duur te staan komen. Niet zozeer voor de aangifte in de personenbelasting - daar moet u het KI van de gezinswoning in sommige gevallen zelfs niet meer aangeven - maar wel voor de onroerende voorheffing die u jaarlijks moet betalen. Het principe is eenvoudig: hoe hoger het KI, hoe hoger de jaarlijkse onroerende voorheffing. Bent u niet akkoord met het u betekende KI, dan kunt u in de eerste plaats uitleg vragen bij het bevoegde controlebureau van het kadaster en vragen met welke parameters men rekening heeft gehouden bij het vastleggen van het KI. Bent u er niet van overtuigd dat het bedrag van het KI correct is vastgesteld, dan kunt u bezwaar indienen. U moet dit aangetekend doen en u hebt daar twee maanden tijd voor, te rekenen vanaf de datum waarop het KI u is betekend. Het bezwaar moet gericht zijn tot de bevoegde controle van het kadaster - het adres vindt u terug op het document van de betekening. Belangrijk is dat u duidelijk vermeldt welk bedrag van het KI u voorstelt in plaats van datgene betekend door het kadaster. Motiveer hoe u aan dat lagere bedrag komt (bijvoorbeeld minder dure afwerking binnen en buiten). Johan Steenackers