De Belg is de voorbije jaren minder honkvast geworden. Verhuisde in 1989 nog slechts één op de 25 Belgen naar een andere gemeente, dan was dat in 2009 al één op de 20.

Terwijl er in 1989 386.359 inwoners van de ene Belgische gemeente naar een andere vertrokken, waren dat er in 2009 532.232. Op twintig jaar tijd nam het aantal verhuizingen omgerekend met 38 procent toe. Rekening houdend met de toename van de bevolking is dat een stijging met 27 procent.

Het aantal verhuisfirma's nam de voorbije jaren met een kwart toe. In 2003 waren er 341 verhuisfirma's actief in ons land, in 2007 al 423.

Uit de cijfers van de overheid blijkt dat Vlamingen honkvaster zijn dan Walen en Brusselaars. In 2009 verhuisde 8,7 procent van de Brusselaars, tegen 5,2 procent van de Walen en 4,1 procent van de Vlamingen.

Belgen die binnen de eigen gemeente verhuisden, werden niet opgenomen in het onderzoek, waardoor de cijfers slechts een ondergrens vormen.

De Belg is de voorbije jaren minder honkvast geworden. Verhuisde in 1989 nog slechts één op de 25 Belgen naar een andere gemeente, dan was dat in 2009 al één op de 20. Terwijl er in 1989 386.359 inwoners van de ene Belgische gemeente naar een andere vertrokken, waren dat er in 2009 532.232. Op twintig jaar tijd nam het aantal verhuizingen omgerekend met 38 procent toe. Rekening houdend met de toename van de bevolking is dat een stijging met 27 procent. Het aantal verhuisfirma's nam de voorbije jaren met een kwart toe. In 2003 waren er 341 verhuisfirma's actief in ons land, in 2007 al 423. Uit de cijfers van de overheid blijkt dat Vlamingen honkvaster zijn dan Walen en Brusselaars. In 2009 verhuisde 8,7 procent van de Brusselaars, tegen 5,2 procent van de Walen en 4,1 procent van de Vlamingen.Belgen die binnen de eigen gemeente verhuisden, werden niet opgenomen in het onderzoek, waardoor de cijfers slechts een ondergrens vormen.