Antwerpen strijdt al langer tegen huisjesmelkerij en verkrotting van huurwoningen. Na de woonkwaliteitscontroles maakt bijna 90 procent van de eigenaars de woning opnieuw in orde. Toch zijn er panden die blijven leeg staan en verder verkrotten. Om deze woningen te renoveren en opnieuw op de huurmarkt te krijgen, zal de stad vaker gebruik maken van het sociaal beheersrecht. Dat is een ultiem middel om de woonkwaliteit van verwaarloosde panden te verbeteren.

De stad kan een hele reeks maatregelen nemen om eigenaars te stimuleren om hun verwaarloosde woning te renoveren. Als eigenaars dat niet doen, dan kan de stad dat via het sociaal beheersrecht in hun plaats doen.

Een pand in sociaal beheer wordt voor minimaal negen jaar aan de eigenaar onttrokken. Na de renovatie heft de stad de ongeschikt- en onbewoonbaarheid op en verhuurt ze de woning aan sociale tarieven, tot de kosten van de renovatie zijn terugverdiend.

Het stadsbestuur selecteert de panden op basis van weloverwogen criteria. Ze onderzoekt of de eigenaar nog andere panden bezit en in welke staat die verkeren. Daarnaast onderzoekt zij ook het aantal jaren van verwaarlozing en de hinder voor omwonenden, vooraleer over te gaan tot maatregelen.

Antwerpen strijdt al langer tegen huisjesmelkerij en verkrotting van huurwoningen. Na de woonkwaliteitscontroles maakt bijna 90 procent van de eigenaars de woning opnieuw in orde. Toch zijn er panden die blijven leeg staan en verder verkrotten. Om deze woningen te renoveren en opnieuw op de huurmarkt te krijgen, zal de stad vaker gebruik maken van het sociaal beheersrecht. Dat is een ultiem middel om de woonkwaliteit van verwaarloosde panden te verbeteren. De stad kan een hele reeks maatregelen nemen om eigenaars te stimuleren om hun verwaarloosde woning te renoveren. Als eigenaars dat niet doen, dan kan de stad dat via het sociaal beheersrecht in hun plaats doen. Een pand in sociaal beheer wordt voor minimaal negen jaar aan de eigenaar onttrokken. Na de renovatie heft de stad de ongeschikt- en onbewoonbaarheid op en verhuurt ze de woning aan sociale tarieven, tot de kosten van de renovatie zijn terugverdiend. Het stadsbestuur selecteert de panden op basis van weloverwogen criteria. Ze onderzoekt of de eigenaar nog andere panden bezit en in welke staat die verkeren. Daarnaast onderzoekt zij ook het aantal jaren van verwaarlozing en de hinder voor omwonenden, vooraleer over te gaan tot maatregelen.