Enkele weken geleden lanceerde minister Van den Bossche haar plannen om de financiële steunregeling voor hernieuwbare energie aan te passen. De minister rekende erop dat de nieuwe regeling nog in 2010 door het parlement zou worden goedgekeurd via het programmadecreet. Maar dat gebeurde niet doordat de band met de begroting te zwak bleek. Uiteindelijk moesten de plannen in een 'gewoon' ontwerpdecreet gegoten worden.

In dat ontwerpdecreet staat nu dat de subsidies voor zonnepanelen niet verlaagd worden op 1 april 2011, maar op 1 juli 2011. Er wordt bovendien een onderscheid gemaakt voor grote zonneparken. Zo zal de financiële steun voor grote installaties - die hun elektriciteit verkopen - sneller worden afgeroomd dan voor installaties die de elektriciteit zelf gebruiken.

Een andere bijsturing van de subsidieregeling voor hernieuwbare energie bestaat erin dat steenkoolcentrales die worden omgebouwd tot biomassacentrales nog slechts 70 procent van de certificaten krijgen. Voor de enige bestaande steenkoolcentrale die al is omgebouwd, een oude centrale van Electrabel, werd een aparte regeling getroffen. Die centrale zal 10 jaar lang 89 procent van de certificaten krijgen.

Door het bijsturen van de subsidieregeling rond de zonnepanelen en de Electrabel-centrale, zullen volgens Van den Bossche alle elektriciteitsverbruikers samen tegen 2020 ongeveer 600 miljoen euro minder moeten betalen voor hun stroomfactuur.

Enkele weken geleden lanceerde minister Van den Bossche haar plannen om de financiële steunregeling voor hernieuwbare energie aan te passen. De minister rekende erop dat de nieuwe regeling nog in 2010 door het parlement zou worden goedgekeurd via het programmadecreet. Maar dat gebeurde niet doordat de band met de begroting te zwak bleek. Uiteindelijk moesten de plannen in een 'gewoon' ontwerpdecreet gegoten worden. In dat ontwerpdecreet staat nu dat de subsidies voor zonnepanelen niet verlaagd worden op 1 april 2011, maar op 1 juli 2011. Er wordt bovendien een onderscheid gemaakt voor grote zonneparken. Zo zal de financiële steun voor grote installaties - die hun elektriciteit verkopen - sneller worden afgeroomd dan voor installaties die de elektriciteit zelf gebruiken. Een andere bijsturing van de subsidieregeling voor hernieuwbare energie bestaat erin dat steenkoolcentrales die worden omgebouwd tot biomassacentrales nog slechts 70 procent van de certificaten krijgen. Voor de enige bestaande steenkoolcentrale die al is omgebouwd, een oude centrale van Electrabel, werd een aparte regeling getroffen. Die centrale zal 10 jaar lang 89 procent van de certificaten krijgen. Door het bijsturen van de subsidieregeling rond de zonnepanelen en de Electrabel-centrale, zullen volgens Van den Bossche alle elektriciteitsverbruikers samen tegen 2020 ongeveer 600 miljoen euro minder moeten betalen voor hun stroomfactuur.