Burgraaf André de Spoelberch en drie andere graven en gravinnen van de familie Cornet d'Elzius trekken ten strijde tegen een decreet van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). Dat decreet herbevestigt de zogenaamde "50 meterregel".

De regel bepaalt dat bij de herbestemming van gronden de eigenaars alleen planschadevergoeding kunnen krijgen voor de eerste 50 meter vanaf de weg. Dat blijkt een serieuze financiële aderlating voor grootgrondbezitters. Dus vragen de vier leden van de adellijke families de Spoelberch en Cornet d'Elzius dat het Grondwettelijk Hof de 50 meterregel vernietigt.

De woordvoerder van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) wijst erop dat de 50 meterregel al bestaat sinds 1999. Maar eind 2009 velde het Hof van Cassatie twee arresten die de regel weer op de helling zetten. In het nieuwe decreet van juli 2010 werd de 50 meterregel na wat discussie in het Vlaams Parlement herbevestigd.

"Wat een eventuele vernietiging van de regel kan kosten aan de overheid kunnen we moeilijk berekenen", zegt de woordvoerder van Muyters. "We weten immers niet op welke dossiers hij momenteel betrekking heeft."

Burgraaf André de Spoelberch en drie andere graven en gravinnen van de familie Cornet d'Elzius trekken ten strijde tegen een decreet van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA). Dat decreet herbevestigt de zogenaamde "50 meterregel". De regel bepaalt dat bij de herbestemming van gronden de eigenaars alleen planschadevergoeding kunnen krijgen voor de eerste 50 meter vanaf de weg. Dat blijkt een serieuze financiële aderlating voor grootgrondbezitters. Dus vragen de vier leden van de adellijke families de Spoelberch en Cornet d'Elzius dat het Grondwettelijk Hof de 50 meterregel vernietigt. De woordvoerder van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) wijst erop dat de 50 meterregel al bestaat sinds 1999. Maar eind 2009 velde het Hof van Cassatie twee arresten die de regel weer op de helling zetten. In het nieuwe decreet van juli 2010 werd de 50 meterregel na wat discussie in het Vlaams Parlement herbevestigd. "Wat een eventuele vernietiging van de regel kan kosten aan de overheid kunnen we moeilijk berekenen", zegt de woordvoerder van Muyters. "We weten immers niet op welke dossiers hij momenteel betrekking heeft."