Dertig van die woningen zijn inmiddels al van de lijst geschrapt, omdat de nodige werken werden uitgevoerd om de ongeschikt- of onbewoonbaarheid op te heffen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Freya Van Den Bossche op een schriftelijke vraag van Patricia De Waele (LDD).

De ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring is vaak het gevolg van ernstig risico op elektrocutie of brand (15) of op CO-vergiftiging (13), ontbreken van geaarde stopcontacten (11) of condenserend vocht met schimmelvorming (10). In de resterende 25 sociale huurwoningen zijn inmiddels renovatiewerken gepland, reden waarom de opname op de lijst van ongeschikte of onbewoonde woningen geschorst werd.

De Vlaamse Belastingdienst verstuurde in de periode 2005-2010 86 aanslagen naar sociale huisvestingsmaatschappijen ter invordering van de heffing op woningen die opgenomen staan in de inventarislijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Het betreft het aantal heffingen waarvoor de administratieve beroepstermijn al afgelopen is. Het gemiddelde heffingsbedrag bedraagt 2.951 euro.

Dertig van die woningen zijn inmiddels al van de lijst geschrapt, omdat de nodige werken werden uitgevoerd om de ongeschikt- of onbewoonbaarheid op te heffen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Freya Van Den Bossche op een schriftelijke vraag van Patricia De Waele (LDD). De ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring is vaak het gevolg van ernstig risico op elektrocutie of brand (15) of op CO-vergiftiging (13), ontbreken van geaarde stopcontacten (11) of condenserend vocht met schimmelvorming (10). In de resterende 25 sociale huurwoningen zijn inmiddels renovatiewerken gepland, reden waarom de opname op de lijst van ongeschikte of onbewoonde woningen geschorst werd. De Vlaamse Belastingdienst verstuurde in de periode 2005-2010 86 aanslagen naar sociale huisvestingsmaatschappijen ter invordering van de heffing op woningen die opgenomen staan in de inventarislijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen. Het betreft het aantal heffingen waarvoor de administratieve beroepstermijn al afgelopen is. Het gemiddelde heffingsbedrag bedraagt 2.951 euro.