De gemiddelde verkoopprijs van een verkochte huurwoning bedroeg 126.295,5 euro, blijkt uit een antwoord van Freya Van Den Bossche, Vlaams minister bevoegd voor wonen, op een schriftelijke vraag van Patricia De Waele (LDD).

De meeste sociale woningen werden openbaar verkocht door de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale Woning (6), Woonhaven Antwerpen (7) en Voorkempen H.E. (5) en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (3) uit Oost-Vlaanderen. De verkoopprijzen van de woningen varieerden tussen 70.000 euro en 163.625 euro.

Sociale huisvestingsmaatschappijen verkopen sociale huurwoningen soms openbaar om een betere sociale mix te realiseren in bepaalde woonwijken. In andere gevallen betreft het onverhuurbare woningen waarvan de renovatiekost onverantwoord hoog oploopt.

De opbrengst wordt in eerste instantie aangewend voor terugbetaling van de op de verkochte woningen nog uitstaande leningen. De netto-opbrengst moet worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe sociale woningen, renovatie van het eigen patrimonium en dergelijke.

De gemiddelde verkoopprijs van een verkochte huurwoning bedroeg 126.295,5 euro, blijkt uit een antwoord van Freya Van Den Bossche, Vlaams minister bevoegd voor wonen, op een schriftelijke vraag van Patricia De Waele (LDD). De meeste sociale woningen werden openbaar verkocht door de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappijen De Ideale Woning (6), Woonhaven Antwerpen (7) en Voorkempen H.E. (5) en de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (3) uit Oost-Vlaanderen. De verkoopprijzen van de woningen varieerden tussen 70.000 euro en 163.625 euro. Sociale huisvestingsmaatschappijen verkopen sociale huurwoningen soms openbaar om een betere sociale mix te realiseren in bepaalde woonwijken. In andere gevallen betreft het onverhuurbare woningen waarvan de renovatiekost onverantwoord hoog oploopt. De opbrengst wordt in eerste instantie aangewend voor terugbetaling van de op de verkochte woningen nog uitstaande leningen. De netto-opbrengst moet worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe sociale woningen, renovatie van het eigen patrimonium en dergelijke.