België telt 256 bedrijven die aan houtbouw doen. Zowat 60 procent ligt in Wallonië. De Vlaamse houtbouwbedrijven zijn gemiddeld groter dan de Waalse en bouwden in 2018 iets meer dan 1.580 woningen. De Waalse bedrijven kwamen uit op 930 huizen. Nog verschillend: Vlaamse bedrijven halen hun hout vooral in Scandinavië (95 procent), terwijl Waalse toch voor 60 procent met lokaal hout werken.

Opvallend is dat het merendeel van de bedrijven slechts een zeer beperkt aantal bouwwoningen plaatst. Zeven op de tien ondernemingen realiseren minder dan tien houtbouwwoningen per jaar. Slechts 10 procent bouwt er meer dan vijftig per jaar.

'We kunnen er dus vanuit gaan dat voor 70 procent van de bedrijven de houtbouw niet de enige activiteit is', zegt Hugues Frères, directeur van Hout Info Bois. In 2018 werden er in ons land 2.514 nieuwe woningen in hout gebouwd, Dat is 11 procent van het totale aantal nieuwe eensgezinsgezinswoningen, zegt Hout Info Bois. Dat percentage stijgt licht jaar na jaar - In 2011 was dat nog 7 procent - maar het kan nog een pak beter, zegt Frères. 'Houtbouw haalt in ons land niet het niveau waarop de sector aanspraak zou moeten maken als hernieuwbaar materiaal.'' Frères wijst op de voordelen. 'Het is een natuurlijk constructiemateriaal dat volledig hernieuwbaar is en duurzaam is.' Dat houtbouw iets duurder is dan de traditionele bouwmethodes wordt volgens hem goedgemaakt door onder meer de snelle opbouw en koolstofarme productiemethodes. Hout Info Bois pleit in dat opzicht maandag steunmaatregelen voor jonge gezinnen die een woning willen kopen of bouwen, waaraan eisen gekoppeld zijn op milieuvlak. 'Die steunmaatregelen zouden kan gelinkt kunnen worden aan het gebruik van natuurlijke materialen die gerecycleerd kunnen worden', aldus nog Frères.

België telt 256 bedrijven die aan houtbouw doen. Zowat 60 procent ligt in Wallonië. De Vlaamse houtbouwbedrijven zijn gemiddeld groter dan de Waalse en bouwden in 2018 iets meer dan 1.580 woningen. De Waalse bedrijven kwamen uit op 930 huizen. Nog verschillend: Vlaamse bedrijven halen hun hout vooral in Scandinavië (95 procent), terwijl Waalse toch voor 60 procent met lokaal hout werken. Opvallend is dat het merendeel van de bedrijven slechts een zeer beperkt aantal bouwwoningen plaatst. Zeven op de tien ondernemingen realiseren minder dan tien houtbouwwoningen per jaar. Slechts 10 procent bouwt er meer dan vijftig per jaar. 'We kunnen er dus vanuit gaan dat voor 70 procent van de bedrijven de houtbouw niet de enige activiteit is', zegt Hugues Frères, directeur van Hout Info Bois. In 2018 werden er in ons land 2.514 nieuwe woningen in hout gebouwd, Dat is 11 procent van het totale aantal nieuwe eensgezinsgezinswoningen, zegt Hout Info Bois. Dat percentage stijgt licht jaar na jaar - In 2011 was dat nog 7 procent - maar het kan nog een pak beter, zegt Frères. 'Houtbouw haalt in ons land niet het niveau waarop de sector aanspraak zou moeten maken als hernieuwbaar materiaal.'' Frères wijst op de voordelen. 'Het is een natuurlijk constructiemateriaal dat volledig hernieuwbaar is en duurzaam is.' Dat houtbouw iets duurder is dan de traditionele bouwmethodes wordt volgens hem goedgemaakt door onder meer de snelle opbouw en koolstofarme productiemethodes. Hout Info Bois pleit in dat opzicht maandag steunmaatregelen voor jonge gezinnen die een woning willen kopen of bouwen, waaraan eisen gekoppeld zijn op milieuvlak. 'Die steunmaatregelen zouden kan gelinkt kunnen worden aan het gebruik van natuurlijke materialen die gerecycleerd kunnen worden', aldus nog Frères.