Dat bleek woensdag op een toelichting van de IMF-missie. Edward Gardner en Michaela Erbenova hebben van november vorig jaar tot januari dit jaar de Belgische economie onder de loep genomen, en hebben nu een eerste rapport klaar. De IMF-missie verwacht dat het bbp in 2013 met 0,2 procent zal groeien en volgend jaar met 1 procent. Maar er blijven neerwaartse risico's bestaan, en dus moet België volgens Gardner van de huidige politieke stabiliteit gebruik maken om te hervormen. Concreet stelt hij voor om de Wet op de Concurrentiekracht uit 1996, die bepaalt dat de Belgische lonen niet meer mogen stijgen dan in de drie belangrijkste buurlanden, aan te passen. "Bij overschrijding van de loonnorm zou er een automatische en relatief snelle correctie moeten gebeuren", luidde het. Ook bij de vaststelling van de loonnorm zouden er "grotere buffers" moeten gehanteerd worden: nu blijken de schattingen vaak te optimistisch. Op budgettair vlak stelt de IMF-missie voor om nog voor de verkiezingen het primair begrotingstekort met 1,5 pct structureel te verminderen. De nadruk moet daarbij liggen op het verminderen van de uitgaven, veeleer dan het heffen van nieuwe belastingen. Concreet stelt de missie voor om het gebruik van tijdskrediet te beperken en de fiscale aftrek van dienstencheques af te schaffen. (VDH)

Dat bleek woensdag op een toelichting van de IMF-missie. Edward Gardner en Michaela Erbenova hebben van november vorig jaar tot januari dit jaar de Belgische economie onder de loep genomen, en hebben nu een eerste rapport klaar. De IMF-missie verwacht dat het bbp in 2013 met 0,2 procent zal groeien en volgend jaar met 1 procent. Maar er blijven neerwaartse risico's bestaan, en dus moet België volgens Gardner van de huidige politieke stabiliteit gebruik maken om te hervormen. Concreet stelt hij voor om de Wet op de Concurrentiekracht uit 1996, die bepaalt dat de Belgische lonen niet meer mogen stijgen dan in de drie belangrijkste buurlanden, aan te passen. "Bij overschrijding van de loonnorm zou er een automatische en relatief snelle correctie moeten gebeuren", luidde het. Ook bij de vaststelling van de loonnorm zouden er "grotere buffers" moeten gehanteerd worden: nu blijken de schattingen vaak te optimistisch. Op budgettair vlak stelt de IMF-missie voor om nog voor de verkiezingen het primair begrotingstekort met 1,5 pct structureel te verminderen. De nadruk moet daarbij liggen op het verminderen van de uitgaven, veeleer dan het heffen van nieuwe belastingen. Concreet stelt de missie voor om het gebruik van tijdskrediet te beperken en de fiscale aftrek van dienstencheques af te schaffen. (VDH)