Eind november raakten de federale coalitiepartners het eens over een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent, en dat tot minstens 31 december 2015. Sp.a had de btw-verlaging naar voren geschoven, maar CD&V verzette zich er aanvankelijk tegen. Uiteindelijk maakte de maatregel toch deel uit van het relancepact. Nu laat ook het IMF zich kritisch uit. De rapporteurs van de internationale organisatie pleiten voor een omvattende belastingverschuiving, weg van arbeid naar indirecte belastingen (zoals btw), milieutaksen en vermogensbelastingen. "De aangekondigde verlaging van de btw op elektriciteit gaat in de tegenovergestelde richting, en zou op een bepaald moment vervangen moeten worden door lagere lasten op arbeid", luidt het in het rapport. (Belga)

Eind november raakten de federale coalitiepartners het eens over een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent, en dat tot minstens 31 december 2015. Sp.a had de btw-verlaging naar voren geschoven, maar CD&V verzette zich er aanvankelijk tegen. Uiteindelijk maakte de maatregel toch deel uit van het relancepact. Nu laat ook het IMF zich kritisch uit. De rapporteurs van de internationale organisatie pleiten voor een omvattende belastingverschuiving, weg van arbeid naar indirecte belastingen (zoals btw), milieutaksen en vermogensbelastingen. "De aangekondigde verlaging van de btw op elektriciteit gaat in de tegenovergestelde richting, en zou op een bepaald moment vervangen moeten worden door lagere lasten op arbeid", luidt het in het rapport. (Belga)