De horecasector is één van de eerste sectoren die een nieuwe wet over de overuren in praktijk giet. Hierdoor kan de interne grens voor overuren opgetrokken worden van 65 uren naar 143 uren. Dat betekent dat er 143 overuren mogen worden gepresteerd vooraleer inhaalrust moet worden voorzien. Ook het overurenkrediet wordt opgetrokken naar 143 uren. Dat is het maximaal aantal overuren dat mag worden uitbetaald, zonder dat die moeten worden ingehaald door rustdagen. Concreet komt het er op neer dat elke week een kleine drie overuren kunnen worden gepresteerd. Daarmee is de horeca één van de eerste sectoren die de nieuwe wet inzake overuren zo maximaal toepast. "We zijn dan ook de sector die het meest nood heeft aan flexibiliteit", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van sectorfederatie Horeca Vlaanderen. Opvallend: bonden en werkgevers kwamen overeen dat er geen enkele loonkostenverhogende maatregel komt voor de sector. Dus naast de loonbevriezing die de federale regering oplegt in 2013-2014, zal er ook geen sprake zijn van maatregelen die wel nog kunnen, bijvoorbeeld bijdragen aan vormingsfondsen of bijdragen aan de tweede pensioenpijler. "Een uitzonderlijke maatregel, gezien het zwaar weer waar onze sector doorgaat", aldus Van Assche, verwijzend naar de elektronische kassa die in de sector wordt ingevoerd. De grens voor syndicale afvaardiging wordt dan weer verlaagd van 50 naar 40 werknemers. De horeca is in België goed voor 55.000 bedrijven en 120.000 à 125.000 werknemers. De helft van die bedrijven heeft personeel. De sector telt heel wat microbedrijven, maar ook grote kleppers zoals McDonalds of Sodexo. (Belga)

De horecasector is één van de eerste sectoren die een nieuwe wet over de overuren in praktijk giet. Hierdoor kan de interne grens voor overuren opgetrokken worden van 65 uren naar 143 uren. Dat betekent dat er 143 overuren mogen worden gepresteerd vooraleer inhaalrust moet worden voorzien. Ook het overurenkrediet wordt opgetrokken naar 143 uren. Dat is het maximaal aantal overuren dat mag worden uitbetaald, zonder dat die moeten worden ingehaald door rustdagen. Concreet komt het er op neer dat elke week een kleine drie overuren kunnen worden gepresteerd. Daarmee is de horeca één van de eerste sectoren die de nieuwe wet inzake overuren zo maximaal toepast. "We zijn dan ook de sector die het meest nood heeft aan flexibiliteit", aldus Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van sectorfederatie Horeca Vlaanderen. Opvallend: bonden en werkgevers kwamen overeen dat er geen enkele loonkostenverhogende maatregel komt voor de sector. Dus naast de loonbevriezing die de federale regering oplegt in 2013-2014, zal er ook geen sprake zijn van maatregelen die wel nog kunnen, bijvoorbeeld bijdragen aan vormingsfondsen of bijdragen aan de tweede pensioenpijler. "Een uitzonderlijke maatregel, gezien het zwaar weer waar onze sector doorgaat", aldus Van Assche, verwijzend naar de elektronische kassa die in de sector wordt ingevoerd. De grens voor syndicale afvaardiging wordt dan weer verlaagd van 50 naar 40 werknemers. De horeca is in België goed voor 55.000 bedrijven en 120.000 à 125.000 werknemers. De helft van die bedrijven heeft personeel. De sector telt heel wat microbedrijven, maar ook grote kleppers zoals McDonalds of Sodexo. (Belga)