"Dieven! , Leugenaars! , Neen aan de diefstal van onze pensioenen", werd er gescandeerd in de Portugese hoofdstad door gepensioneerde ambtenaren, die verzamelen geblazen hadden na een oproep van verschillende vakbonden en gepensioneerdenverenigingen. Concreet protesteerden de ouderen tegen plannen van de regering om volgend jaar de ambtenarenpensioenen met tot 10 procent te verlagen en om de wettelijke pensioenleeftijd voor alle werknemers op te trekken naar 66 jaar. (Belga)

"Dieven! , Leugenaars! , Neen aan de diefstal van onze pensioenen", werd er gescandeerd in de Portugese hoofdstad door gepensioneerde ambtenaren, die verzamelen geblazen hadden na een oproep van verschillende vakbonden en gepensioneerdenverenigingen. Concreet protesteerden de ouderen tegen plannen van de regering om volgend jaar de ambtenarenpensioenen met tot 10 procent te verlagen en om de wettelijke pensioenleeftijd voor alle werknemers op te trekken naar 66 jaar. (Belga)