De vakbond mag wel degelijk leden uitsluiten wanneer die opvattingen aanhangen en uitdragen die regelrecht indruisen tegen de standpunten van diezelfde vakbond, oordeelde het Hof van Cassatie. Van een beslissing die "buiten proportie was", is volgens het Hof van Cassatie met de uitsluiting geen sprake. Volgens het ACV en de LBC-NVK onderschreef Van den Berghe als kandidaat-parlementslid van het Vlaams Belang standpunten die op geen enkele manier te verzoenen waren met haar lidmaatschap van een vakbond. "Mevrouw Van den Berghe werd met respect van alle daarbij horende procedures en beroepsmogelijkheden geschrapt als lid van de vakbond", klonk het. (Belga)

De vakbond mag wel degelijk leden uitsluiten wanneer die opvattingen aanhangen en uitdragen die regelrecht indruisen tegen de standpunten van diezelfde vakbond, oordeelde het Hof van Cassatie. Van een beslissing die "buiten proportie was", is volgens het Hof van Cassatie met de uitsluiting geen sprake. Volgens het ACV en de LBC-NVK onderschreef Van den Berghe als kandidaat-parlementslid van het Vlaams Belang standpunten die op geen enkele manier te verzoenen waren met haar lidmaatschap van een vakbond. "Mevrouw Van den Berghe werd met respect van alle daarbij horende procedures en beroepsmogelijkheden geschrapt als lid van de vakbond", klonk het. (Belga)