Zoals bekend sloot de federale regering maandagnacht een arbeidsdeal. Die bevat maatregelen om de werkzaamheidsgraad in ons land tegen 2030 op te krikken tot 80 procent. Daarbij wordt ook gekeken naar de regio's, die bevoegd zijn voor het activeringsbeleid. 'Ik voelde me een beetje ongemakkelijk toen ik de premier hoorde zeggen dat activering een taak is van de regio's. Hij vergeet daarbij - misschien bewust - te zeggen dat de regio's daarvoor het federale niveau nodig hebben', reageerde minister Crevits woensdag.

Ze haalt daarbij het voorbeeld aan van de 250.000 langdurig zieken in Vlaanderen, van wie er veel graag actief zouden zijn. Probleem is dat het nu soms één tot anderhalf jaar duurt alvorens een terugkeer naar werk ter sprake komt. Ze wil een akkoord met de federale overheid om die begeleiding naar werk door de VDAB vroeger te laten gebeuren. 'Zonder hulp van de federale overheid kan ik geen extra stappen nemen. Het is heel gemakkelijk de schuld op anderen af te schuiven', luidt het fors. De viceminister-president benadrukt dat Vlaanderen ook die 80 procent werkzaamheidsgraad wil halen. 'Maar daarvoor zou ik graag een federale overheid zien die dienstbaar is', aldus Crevits, die een 'Copernicaanse omwenteling' op het vlak van arbeidsmarktbeleid bepleit.

Ze haalt het voorbeeld aan van de begeleiding van tijdelijk werkzoekenden. 'Bij het begin van de coronacrisis wist ik bij god niet wie tijdelijk werkzoekend was. We moesten de cijfers opvragen. Ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk.' Vandaar dat ze erop aandringt werk te maken van een asymmetrisch beleid. De noden in Vlaanderen zijn immers anders dan in Wallonië, maar dat vergt een eigen overeenkomst met de federale overheid. 'Ik heb formele engagementen gekregen, maar het ei is nog niet gelegd', luidt het.

Zoals bekend sloot de federale regering maandagnacht een arbeidsdeal. Die bevat maatregelen om de werkzaamheidsgraad in ons land tegen 2030 op te krikken tot 80 procent. Daarbij wordt ook gekeken naar de regio's, die bevoegd zijn voor het activeringsbeleid. 'Ik voelde me een beetje ongemakkelijk toen ik de premier hoorde zeggen dat activering een taak is van de regio's. Hij vergeet daarbij - misschien bewust - te zeggen dat de regio's daarvoor het federale niveau nodig hebben', reageerde minister Crevits woensdag.Ze haalt daarbij het voorbeeld aan van de 250.000 langdurig zieken in Vlaanderen, van wie er veel graag actief zouden zijn. Probleem is dat het nu soms één tot anderhalf jaar duurt alvorens een terugkeer naar werk ter sprake komt. Ze wil een akkoord met de federale overheid om die begeleiding naar werk door de VDAB vroeger te laten gebeuren. 'Zonder hulp van de federale overheid kan ik geen extra stappen nemen. Het is heel gemakkelijk de schuld op anderen af te schuiven', luidt het fors. De viceminister-president benadrukt dat Vlaanderen ook die 80 procent werkzaamheidsgraad wil halen. 'Maar daarvoor zou ik graag een federale overheid zien die dienstbaar is', aldus Crevits, die een 'Copernicaanse omwenteling' op het vlak van arbeidsmarktbeleid bepleit. Ze haalt het voorbeeld aan van de begeleiding van tijdelijk werkzoekenden. 'Bij het begin van de coronacrisis wist ik bij god niet wie tijdelijk werkzoekend was. We moesten de cijfers opvragen. Ik vind dat eigenlijk onbegrijpelijk.' Vandaar dat ze erop aandringt werk te maken van een asymmetrisch beleid. De noden in Vlaanderen zijn immers anders dan in Wallonië, maar dat vergt een eigen overeenkomst met de federale overheid. 'Ik heb formele engagementen gekregen, maar het ei is nog niet gelegd', luidt het.