1. Is het Europese fiat voor de CRM een goede zaak?
...

1. Is het Europese fiat voor de CRM een goede zaak?"Op zich wel, want het geeft ons de ruimte om breed oplossingen voor onze energiebevoorrading te zoeken. Maar wij zijn vooral benieuwd naar de voorwaarden. Er hangt een prijskaartje aan vast, en dus kijken we uit naar hoe het regeerakkoord zal worden uitgevoerd, waarin staat dat de keuze voor de kernuitstap de burgers en de bedrijven niets mag kosten."2. De CRM is nodig voor de kernuitstap, maar er lopen juridische procedures tegen veel van de nieuwe gascentrales. "Het klimaatbeleid verhuist almaar meer naar de rechtbank. De uitspraak in de zaak-Shell, waarbij de rechter het bedrijf verplichtte zijn uitstoot meer te verlagen, brengt rechtsonzekerheid. Dat bevordert het investeringsklimaat in Europa niet."3. Intussen gaan de CO2-uitstootprijs én de prijs van gas en elektriciteit door het dak."Europa zal het emissiehandelssysteem ETS hervormen, waardoor minder rechten beschikbaar zullen zijn. Daardoor stijgt de prijs, en dat wordt verrekend in de gas- en stroomprijzen. Doordat ook de elektriciteitssector onder het ETS zit, maakt Europa de elektrificatie, die essentieel is in het Europese klimaatbeleid, duurder." L.H.