De Nationale Bank (NBB) legde de verzekeraars in 2013 de verplichting op die reglementaire reserve op te bouwen. In een omgeving van lage rentes krijgen verzekerden zo de waarborg dat de verzekeraars hun garanties kunnen nakomen. Stel bijvoorbeeld: je neemt een tak 21-verzekering die een rendement van 3,5 pct belooft, dan garanderen die reserves dat je toch die rente krijgt in het geval dat door lage marktrentes zo'n rendement moeilijk houdbaar blijft. Met de knipperlichtreserves wou de NBB anticiperen op de strengere Solvency II-regels over het eigen vermogen die er vanaf 2016 aankomen. De knipperlichtreserves zijn immers bedoeld om het eigen vermogen van de verzekeraar te versterken. Voor Ethias gaat het dus om 116 miljoen euro op een operationeel resultaat van 226 miljoen euro in 2013. In 2012 bedroeg dat operationeel resultaat 220 miljoen euro. Overigens gaat op 25 miljoen na - als dividend uitgekeerd aan de holdingmaatschappij - alles van de operationele winst naar de versterking van het eigen vermogen. (Belga)

De Nationale Bank (NBB) legde de verzekeraars in 2013 de verplichting op die reglementaire reserve op te bouwen. In een omgeving van lage rentes krijgen verzekerden zo de waarborg dat de verzekeraars hun garanties kunnen nakomen. Stel bijvoorbeeld: je neemt een tak 21-verzekering die een rendement van 3,5 pct belooft, dan garanderen die reserves dat je toch die rente krijgt in het geval dat door lage marktrentes zo'n rendement moeilijk houdbaar blijft. Met de knipperlichtreserves wou de NBB anticiperen op de strengere Solvency II-regels over het eigen vermogen die er vanaf 2016 aankomen. De knipperlichtreserves zijn immers bedoeld om het eigen vermogen van de verzekeraar te versterken. Voor Ethias gaat het dus om 116 miljoen euro op een operationeel resultaat van 226 miljoen euro in 2013. In 2012 bedroeg dat operationeel resultaat 220 miljoen euro. Overigens gaat op 25 miljoen na - als dividend uitgekeerd aan de holdingmaatschappij - alles van de operationele winst naar de versterking van het eigen vermogen. (Belga)