De bouw van de zeesluis zal naar schatting 930 miljoen euro kosten. Nederland neemt daarvan 141,9 miljoen euro voor zijn rekening. Vlaanderen vult het saldo aan tot de werkelijke kosten die volgens de raming dan 788,1 miljoen euro bedragen. Van dat Vlaamse deel zal de Gentse haven 15 procent op zich nemen, of 118,2 miljoen euro. Afhankelijk van de Europese subsidies die de haven krijgt, zal het uiteindelijke bedrag schommelen tussen 71 en 95 miljoen euro. Voor het Havenbedrijf is het "de grootste investering in haveninfrastructuur ooit". Om deze bijdrage te financieren, legt het Havenbedrijf in de financiële meerjarenplanning de nodige reserves aan. Bovendien zal de voorziene toetreding van de provincie Oost-Vlaanderen tot het bestuur van het Havenbedrijf voor bijkomende financiële middelen zorgen. Dankzij de nieuwe grote zeesluis in Terneuzen zullen grotere zeeschepen Gent kunnen bereiken. De sluis zal volgens de huidige stand van zaken tegen 2021 operationeel zijn. (Belga)

De bouw van de zeesluis zal naar schatting 930 miljoen euro kosten. Nederland neemt daarvan 141,9 miljoen euro voor zijn rekening. Vlaanderen vult het saldo aan tot de werkelijke kosten die volgens de raming dan 788,1 miljoen euro bedragen. Van dat Vlaamse deel zal de Gentse haven 15 procent op zich nemen, of 118,2 miljoen euro. Afhankelijk van de Europese subsidies die de haven krijgt, zal het uiteindelijke bedrag schommelen tussen 71 en 95 miljoen euro. Voor het Havenbedrijf is het "de grootste investering in haveninfrastructuur ooit". Om deze bijdrage te financieren, legt het Havenbedrijf in de financiële meerjarenplanning de nodige reserves aan. Bovendien zal de voorziene toetreding van de provincie Oost-Vlaanderen tot het bestuur van het Havenbedrijf voor bijkomende financiële middelen zorgen. Dankzij de nieuwe grote zeesluis in Terneuzen zullen grotere zeeschepen Gent kunnen bereiken. De sluis zal volgens de huidige stand van zaken tegen 2021 operationeel zijn. (Belga)