In het najaar van 2013 had het Zwitserse bedrijf laten weten dat ze voor haar toekomstige groei in de haven naar het momenteel onderbenutte Deurganckdok zou willen verplaatsen. De afgelopen jaren werd op de huidige locatie in het Delwaidedok jaarlijks het maximum van 4,6 miljoen twintigvoetsstandaardcontainers (TEU) behandeld. Doordat containerschepen steeds groter worden (tot 18.000 TEU), zouden deze de facto ook niet meer door de Berendrechtsluis kunnen. Daarenboven werd de Antwerpse haven ook als belangrijke hub gepositioneerd voor het P3-partnerschap met nog Maersk en CMA-CGM. Begin december werd daarom de markt door het havenbedrijf bevraagd, om te zien of er andere, evenwaardige, concrete opportuniteiten met betrekking tot het Deurganckdok te bespeuren vielen. "Er dient echter vastgesteld te worden dat op basis van de markttoetsing er geen evenwaardige concrete alternatieven werden aangeboden", klinkt het in een persmededeling. Het directiecomité zal nu verdere gesprekken voeren "om na te gaan op welke wijze het voorgestelde project van MSC kan gerealiseerd worden in de haven van Antwerpen". Verder meent het GHA dat een verhuis naar de Linkerscheldeoever geen problematische impact verwacht wordt in Beveren en Antwerpen, omdat bij de mobiliteitskwestie al bij de conceptie van het Deurganckdok werd ingecalculeerd. De verhuisbeweging en een daarmee gepaard gaande volume-afhandeling zou volgens het GHA ook mogelijkheden bieden voor andere transportmodi, zoals binnenvaart en vervoer per spoor, onder meer via de Liefkenshoekspoortunnel. (Belga)

In het najaar van 2013 had het Zwitserse bedrijf laten weten dat ze voor haar toekomstige groei in de haven naar het momenteel onderbenutte Deurganckdok zou willen verplaatsen. De afgelopen jaren werd op de huidige locatie in het Delwaidedok jaarlijks het maximum van 4,6 miljoen twintigvoetsstandaardcontainers (TEU) behandeld. Doordat containerschepen steeds groter worden (tot 18.000 TEU), zouden deze de facto ook niet meer door de Berendrechtsluis kunnen. Daarenboven werd de Antwerpse haven ook als belangrijke hub gepositioneerd voor het P3-partnerschap met nog Maersk en CMA-CGM. Begin december werd daarom de markt door het havenbedrijf bevraagd, om te zien of er andere, evenwaardige, concrete opportuniteiten met betrekking tot het Deurganckdok te bespeuren vielen. "Er dient echter vastgesteld te worden dat op basis van de markttoetsing er geen evenwaardige concrete alternatieven werden aangeboden", klinkt het in een persmededeling. Het directiecomité zal nu verdere gesprekken voeren "om na te gaan op welke wijze het voorgestelde project van MSC kan gerealiseerd worden in de haven van Antwerpen". Verder meent het GHA dat een verhuis naar de Linkerscheldeoever geen problematische impact verwacht wordt in Beveren en Antwerpen, omdat bij de mobiliteitskwestie al bij de conceptie van het Deurganckdok werd ingecalculeerd. De verhuisbeweging en een daarmee gepaard gaande volume-afhandeling zou volgens het GHA ook mogelijkheden bieden voor andere transportmodi, zoals binnenvaart en vervoer per spoor, onder meer via de Liefkenshoekspoortunnel. (Belga)