Itinera onderzocht het effect van de zogenaamde "fiscale vergroening", het belasten van milieuvervuilend of energieverspillend gedrag. De piste van fiscale vergroening klinkt steeds luider als optie voor de financiering van lagere lasten op arbeid. Itinera berekende dat dit 5 miljard euro per jaar kan opleveren, waardoor de personenbelasting met 11 procent kan verminderd worden. Maar er is ook een keerzijde. Zo zou het de ongelijkheid tussen werkenden en niet-werkenden doen toenemen. "Iedereen verbruikt energie en betaalt hogere belastingen op energie. Maar niet iedereen werkt, slechts 40 procent van de Belgische bevolking geniet van de fiscale baten van een fiscale vergroening", stelt de denktank. Concreet zouden de milieubelastingen een gezin tussen 330 en 540 euro per jaar kosten. De fiscale korting wordt op 1.500 à 2.500 euro per jaar geschat. Maar van dat laatste profiteren dus alleen de werkende gezinnen. Itinera wijst ook op een negatief effect op de inflatie. "De fiscale vergroening dreigt door de automatische loonindexering te leiden tot een hogere loonkost, wat de werkgelegenheid niet ten goede komt. Bovendien zijn de consumptieprijzen in België al hoger dan in de buurlanden, wat alleen nog maar versterkt wordt door de fiscale vergroening. Tot slot zouden hogere energiebelastingen de internationale concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven aantasten." Om de lagere lasten op arbeid te financieren, zou de regering vooral moeten structureel besparen, is het advies van Itinera. (Belga)

Itinera onderzocht het effect van de zogenaamde "fiscale vergroening", het belasten van milieuvervuilend of energieverspillend gedrag. De piste van fiscale vergroening klinkt steeds luider als optie voor de financiering van lagere lasten op arbeid. Itinera berekende dat dit 5 miljard euro per jaar kan opleveren, waardoor de personenbelasting met 11 procent kan verminderd worden. Maar er is ook een keerzijde. Zo zou het de ongelijkheid tussen werkenden en niet-werkenden doen toenemen. "Iedereen verbruikt energie en betaalt hogere belastingen op energie. Maar niet iedereen werkt, slechts 40 procent van de Belgische bevolking geniet van de fiscale baten van een fiscale vergroening", stelt de denktank. Concreet zouden de milieubelastingen een gezin tussen 330 en 540 euro per jaar kosten. De fiscale korting wordt op 1.500 à 2.500 euro per jaar geschat. Maar van dat laatste profiteren dus alleen de werkende gezinnen. Itinera wijst ook op een negatief effect op de inflatie. "De fiscale vergroening dreigt door de automatische loonindexering te leiden tot een hogere loonkost, wat de werkgelegenheid niet ten goede komt. Bovendien zijn de consumptieprijzen in België al hoger dan in de buurlanden, wat alleen nog maar versterkt wordt door de fiscale vergroening. Tot slot zouden hogere energiebelastingen de internationale concurrentiepositie van energie-intensieve bedrijven aantasten." Om de lagere lasten op arbeid te financieren, zou de regering vooral moeten structureel besparen, is het advies van Itinera. (Belga)