Greenpeace wijst erop dat het groen licht voor de heropstart er kwam nog voor het beëindigen van alle noodzakelijke tests. Tot op vandaag kunnen Electrabel en het FANC niet met zekerheid zeggen wat de oorzaak is van de scheurtjes, aldus Greenpeace. Daarom bepleit de organisatie de definitieve sluiting en een versnelde omschakeling naar een efficiënter en hernieuwbaar energiebeleid. Doel 3 en Tihange 2 werden dinsdag door Electrabel stilgelegd nadat tests op de reactoren niet de verwachte resultaten hadden opgeleverd. Daarmee bevindt België zich weer in de situatie van 2012, toen beide reactoren al eens werden stilgelegd toen "scheurtjes" werden gevonden in beide reactorkuipen. Onderzoek wees uit dat het om waterstofvlokken ging. Sinds juni 2013 werden de reactoren weer opgestart. Volgens netbeheerder Elia zal er tijdens de volgende winterperiode noood zijn aan extra productiecapaciteit, in het geval dat de reactoren Doel 3 en Tihange 2 dicht zouden blijven. Elia analyseert momenteel de gevolgen van het stilleggen van de centrales. (Belga)

Greenpeace wijst erop dat het groen licht voor de heropstart er kwam nog voor het beëindigen van alle noodzakelijke tests. Tot op vandaag kunnen Electrabel en het FANC niet met zekerheid zeggen wat de oorzaak is van de scheurtjes, aldus Greenpeace. Daarom bepleit de organisatie de definitieve sluiting en een versnelde omschakeling naar een efficiënter en hernieuwbaar energiebeleid. Doel 3 en Tihange 2 werden dinsdag door Electrabel stilgelegd nadat tests op de reactoren niet de verwachte resultaten hadden opgeleverd. Daarmee bevindt België zich weer in de situatie van 2012, toen beide reactoren al eens werden stilgelegd toen "scheurtjes" werden gevonden in beide reactorkuipen. Onderzoek wees uit dat het om waterstofvlokken ging. Sinds juni 2013 werden de reactoren weer opgestart. Volgens netbeheerder Elia zal er tijdens de volgende winterperiode noood zijn aan extra productiecapaciteit, in het geval dat de reactoren Doel 3 en Tihange 2 dicht zouden blijven. Elia analyseert momenteel de gevolgen van het stilleggen van de centrales. (Belga)