Zo'n 7,27 procent van de Vlaamse beroepsbevolking is nu werkloos. Dat is wel nog een pak minder dan het gemiddelde in de eurozone (11,2 procent). De jeugdwerkloosheid was de voorbije maanden nog in opmars, maar daalde in juli met 3,2 procent. Het gaat wel om een eenmalig effect: de jongeren die zich op voorhand inschreven als werkzoekenden, komen pas in augustus in de statistieken. Ook bij de 50-plussers is er een daling van de werkloosheid (-1,8 procent). In de leeftijdsgroep tot 55 jaar bedraagt de daling zelfs 5 procent, tot zestig jaar neemt de werkloosheid met 0,5 procent af. Een kwart van de werklozen is ouder dan vijftig jaar. Ook de allochtone bevolking maakt een kwart van de werklozen uit. "De werkloosheid bij deze groep steeg met 7,8 procent. Hun zwakke arbeidsmarktpositie, de historisch hoge migratie en de afwikkeling van de regularisatiecampagne van 2009 hebben gevolgen voor deze cijfers", luidt het in een persbericht. (DTM)

Zo'n 7,27 procent van de Vlaamse beroepsbevolking is nu werkloos. Dat is wel nog een pak minder dan het gemiddelde in de eurozone (11,2 procent). De jeugdwerkloosheid was de voorbije maanden nog in opmars, maar daalde in juli met 3,2 procent. Het gaat wel om een eenmalig effect: de jongeren die zich op voorhand inschreven als werkzoekenden, komen pas in augustus in de statistieken. Ook bij de 50-plussers is er een daling van de werkloosheid (-1,8 procent). In de leeftijdsgroep tot 55 jaar bedraagt de daling zelfs 5 procent, tot zestig jaar neemt de werkloosheid met 0,5 procent af. Een kwart van de werklozen is ouder dan vijftig jaar. Ook de allochtone bevolking maakt een kwart van de werklozen uit. "De werkloosheid bij deze groep steeg met 7,8 procent. Hun zwakke arbeidsmarktpositie, de historisch hoge migratie en de afwikkeling van de regularisatiecampagne van 2009 hebben gevolgen voor deze cijfers", luidt het in een persbericht. (DTM)