De belastingverhoging zit vervat in de eerste fiscale hervorming voor de koopvaardijsector sinds 1955. Het Griekse parlement moet de hervorming wel nog goedkeuren in de nacht van vrijdag op zaterdag. Naast de forfaitaire taks die nu geldt voor de Griekse koopvaardijvloot, komt er een taks voor vreemde eigenaars van schepen en voor scheepvaartmaatschappijen die onder vreemde vlag varen, maar in Griekse handen zijn of hun zetel op Griekse bodem hebben. Volgens een bron bij het Griekse ministerie van Scheepvaart valt een zeer groot deel van de Griekse vloot onder de nieuwe fiscale wetgeving. De Griekse overheid verwacht niet dat de hogere lasten voor een exodus van scheepvaartmaatschappijen zal zorgen, omdat de taks niet zo hoog is, maar het ministerie van de Scheepvaart kan vooralsnog geen raming voorleggen van wat de belastingverhoging dan wel zou opbrengen. De fiscale bijdrage van de scheepvaartsector aan de Griekse schatkist is van oudsher onbekend. Volgens Griekse scheepvaartexperts zouden de opbrengsten ongeveer 100 miljoen euro per jaar kunnen bedragen. (KAV)

De belastingverhoging zit vervat in de eerste fiscale hervorming voor de koopvaardijsector sinds 1955. Het Griekse parlement moet de hervorming wel nog goedkeuren in de nacht van vrijdag op zaterdag. Naast de forfaitaire taks die nu geldt voor de Griekse koopvaardijvloot, komt er een taks voor vreemde eigenaars van schepen en voor scheepvaartmaatschappijen die onder vreemde vlag varen, maar in Griekse handen zijn of hun zetel op Griekse bodem hebben. Volgens een bron bij het Griekse ministerie van Scheepvaart valt een zeer groot deel van de Griekse vloot onder de nieuwe fiscale wetgeving. De Griekse overheid verwacht niet dat de hogere lasten voor een exodus van scheepvaartmaatschappijen zal zorgen, omdat de taks niet zo hoog is, maar het ministerie van de Scheepvaart kan vooralsnog geen raming voorleggen van wat de belastingverhoging dan wel zou opbrengen. De fiscale bijdrage van de scheepvaartsector aan de Griekse schatkist is van oudsher onbekend. Volgens Griekse scheepvaartexperts zouden de opbrengsten ongeveer 100 miljoen euro per jaar kunnen bedragen. (KAV)