Op het vlak van activiteit stipt een vijfde van de KMO-bouwbedrijven aan dat ze momenteel te weinig werk hebben, terwijl in 2008, voor de crisis, negen procent over een gebrek aan werk sprak. Achtendertig procent van de schildersbedrijven gaf aan dat de orderboekjes minder goed gevuld zijn dan vorig jaar. "De helft van de werkgevers heeft dit jaar beroep moeten doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid", merkte men bij Bouwunie op, "waar dat vorig jaar op 37 procent lag." Ongeveer twee op de drie respondenten geven aan meer tijdelijke werkloosheid te hebben ingeroepen dan normaal. De malaise in de sector wordt toegeschreven aan de crisis, die "nog niet achter de rug is". Een heropleving wordt pas voor dit najaar of volgend voorjaar verwacht. De schilders stellen ook geconfronteerd te worden met oneerlijke concurrentie. "Vooral de toename van de malafide praktijken van en met goedkope werkkrachten is een doorn in het oog", klinkt het. Ook "hoge algemene kosten" (72 procent) en "zware administratie" (71 procent) worden als belangrijke knelpunten aangestipt. "Willen we deze vormen van concurrentievervalsing en frauduleuze praktijken aan banden leggen", klinkt het, "dan zullen overheid en inspectiediensten toch een tandje moeten bijsteken." (Belga)

Op het vlak van activiteit stipt een vijfde van de KMO-bouwbedrijven aan dat ze momenteel te weinig werk hebben, terwijl in 2008, voor de crisis, negen procent over een gebrek aan werk sprak. Achtendertig procent van de schildersbedrijven gaf aan dat de orderboekjes minder goed gevuld zijn dan vorig jaar. "De helft van de werkgevers heeft dit jaar beroep moeten doen op het systeem van tijdelijke werkloosheid", merkte men bij Bouwunie op, "waar dat vorig jaar op 37 procent lag." Ongeveer twee op de drie respondenten geven aan meer tijdelijke werkloosheid te hebben ingeroepen dan normaal. De malaise in de sector wordt toegeschreven aan de crisis, die "nog niet achter de rug is". Een heropleving wordt pas voor dit najaar of volgend voorjaar verwacht. De schilders stellen ook geconfronteerd te worden met oneerlijke concurrentie. "Vooral de toename van de malafide praktijken van en met goedkope werkkrachten is een doorn in het oog", klinkt het. Ook "hoge algemene kosten" (72 procent) en "zware administratie" (71 procent) worden als belangrijke knelpunten aangestipt. "Willen we deze vormen van concurrentievervalsing en frauduleuze praktijken aan banden leggen", klinkt het, "dan zullen overheid en inspectiediensten toch een tandje moeten bijsteken." (Belga)