VTB is on­der­deel van Trans­dev, een van de groot­ste trans­port­be­drij­ven ter we­reld, en werkt onder an­de­re in op­dracht van open­ba­re ver­voers­maat­schap­pij­en als De Lijn. Het is geen vol­le­dig geïnte­greerd be­drijf, maar is ei­ge­naar van 22 Bel­gi­sche bus­be­drij­ven die samen ongeveer 1.100 werk­ne­mers tel­len, een vloot van ongeveer 680 bussen hebben, en in 2012 een omzet draaiden van 94 miljoen euro. Gimv zou bij de overname een belang van 49 procent nemen en Cube de rest. "De ambitie is om de positie van het bedrijf in Vlaanderen te verstevigen en verder te laten groeien, zowel organisch als via selectieve overnames", klinkt het. De verkoop kadert in de strategie van Transdev dat begin 2013 aankondigde zich opnieuw toe te spitsen op 17 kernlanden, wat desinvesteringen in een aantal landen met zich meebrengt, waaronder ook België. Voor Gimv beantwoordt de transactie perfect aan de eigen strategische doelstellingen en investeringscriteria. Cube is op zijn beurt tevreden zijn activiteiten in het openbaar vervoer in Europa, in Duitsland en Noorwegen, te kunnen uitbreiden naar België. (Belga)

VTB is on­der­deel van Trans­dev, een van de groot­ste trans­port­be­drij­ven ter we­reld, en werkt onder an­de­re in op­dracht van open­ba­re ver­voers­maat­schap­pij­en als De Lijn. Het is geen vol­le­dig geïnte­greerd be­drijf, maar is ei­ge­naar van 22 Bel­gi­sche bus­be­drij­ven die samen ongeveer 1.100 werk­ne­mers tel­len, een vloot van ongeveer 680 bussen hebben, en in 2012 een omzet draaiden van 94 miljoen euro. Gimv zou bij de overname een belang van 49 procent nemen en Cube de rest. "De ambitie is om de positie van het bedrijf in Vlaanderen te verstevigen en verder te laten groeien, zowel organisch als via selectieve overnames", klinkt het. De verkoop kadert in de strategie van Transdev dat begin 2013 aankondigde zich opnieuw toe te spitsen op 17 kernlanden, wat desinvesteringen in een aantal landen met zich meebrengt, waaronder ook België. Voor Gimv beantwoordt de transactie perfect aan de eigen strategische doelstellingen en investeringscriteria. Cube is op zijn beurt tevreden zijn activiteiten in het openbaar vervoer in Europa, in Duitsland en Noorwegen, te kunnen uitbreiden naar België. (Belga)