Sowieso "slaan de gemeenten een nieuwe weg in" voor de komende jaren, menen de economen van Belfius. Zij wijzen op de combinatie van de zwakkere conjunctuur, de gevolgen van de staatshervorming, hogere uitgaven voor onder meer pensioenen en hervorming van de hulpdiensten en, belangrijk, een striktere budgettaire controle. Aan de inkomstenzijde stijgen de geldstromen vanuit de gewesten naar de gemeenten. Maar ook de belastingen die ze zelf innen, goed voor 8,1 miljard euro of 740 euro per inwoner, gaan de hoogte in. "De gemeenten verhogen vaak de aanslagvoeten van hun belangrijkste belastingen in het tweede jaar van de legislatuur", klonk het. Zo is er in 2014 een totale toename van 6,6 procent van de belastingen voor de Belgische gemeenten. In de vorige bestuursperiode was er maar een jaarlijkse groei van 3,8 procent. De aanvullende belastingen stijgen minder dan gemiddeld: +5,2 procent voor de aanvullende personenbelastingen en +5,4 procent voor de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (opcentiemen). Vooral de lokale belastingen zoals de huisvuilbelasting stijgen, +11,7 procent. "Je kan algemeen concluderen dat de gemeenten vooral op lokale belastingen inspelen, al zijn die qua volume wel kleiner." (Belga)

Sowieso "slaan de gemeenten een nieuwe weg in" voor de komende jaren, menen de economen van Belfius. Zij wijzen op de combinatie van de zwakkere conjunctuur, de gevolgen van de staatshervorming, hogere uitgaven voor onder meer pensioenen en hervorming van de hulpdiensten en, belangrijk, een striktere budgettaire controle. Aan de inkomstenzijde stijgen de geldstromen vanuit de gewesten naar de gemeenten. Maar ook de belastingen die ze zelf innen, goed voor 8,1 miljard euro of 740 euro per inwoner, gaan de hoogte in. "De gemeenten verhogen vaak de aanslagvoeten van hun belangrijkste belastingen in het tweede jaar van de legislatuur", klonk het. Zo is er in 2014 een totale toename van 6,6 procent van de belastingen voor de Belgische gemeenten. In de vorige bestuursperiode was er maar een jaarlijkse groei van 3,8 procent. De aanvullende belastingen stijgen minder dan gemiddeld: +5,2 procent voor de aanvullende personenbelastingen en +5,4 procent voor de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (opcentiemen). Vooral de lokale belastingen zoals de huisvuilbelasting stijgen, +11,7 procent. "Je kan algemeen concluderen dat de gemeenten vooral op lokale belastingen inspelen, al zijn die qua volume wel kleiner." (Belga)