De druk uit Europa om de vastgoedfiscaliteit in België te wijzigen wordt steeds groter. In het kader van een inbreukprocedure tegen het vrij verkeer van kapitaal kreeg België op 22 maart 2012 het verzoek om de vastgoedfiscaliteit in ons land binnen twee maanden aan te passen. Twintig maanden na dat verzoek is er nog niets gebeurd. Europa noemt het onaanvaardbaar dat een Belg die verhuurt aan een privaat persoon, die geen handelsactiviteit uitoefent, in eigen land beduidend minder belastingen betaalt dan op wat hij verhuurt in het buitenland. Dat komt omdat hij voor het vastgoed in België belast wordt op het kadastraal inkomen. Bij het kabinet van Geens luidt het dat er "geen concrete plannen op tafel liggen voor de hervorming van de vastgoedfiscaliteit". Het ging om een theoretische denkoefening die de minister lanceerde op een algemene vergadering van de Brusselse notarissen. (Belga)

De druk uit Europa om de vastgoedfiscaliteit in België te wijzigen wordt steeds groter. In het kader van een inbreukprocedure tegen het vrij verkeer van kapitaal kreeg België op 22 maart 2012 het verzoek om de vastgoedfiscaliteit in ons land binnen twee maanden aan te passen. Twintig maanden na dat verzoek is er nog niets gebeurd. Europa noemt het onaanvaardbaar dat een Belg die verhuurt aan een privaat persoon, die geen handelsactiviteit uitoefent, in eigen land beduidend minder belastingen betaalt dan op wat hij verhuurt in het buitenland. Dat komt omdat hij voor het vastgoed in België belast wordt op het kadastraal inkomen. Bij het kabinet van Geens luidt het dat er "geen concrete plannen op tafel liggen voor de hervorming van de vastgoedfiscaliteit". Het ging om een theoretische denkoefening die de minister lanceerde op een algemene vergadering van de Brusselse notarissen. (Belga)