De spilindex werd voor het laatst overschreden in november 2012. Aanvankelijk ging het Planbureau uit van een nieuwe overschrijding eind 2013, maar in de nieuwe prognose van het Planbureau wordt dit jaar geen overschrijding meer verwacht. Bij een overschrijding van de spilindex gaan de sociale uitkeringen en de weddes van het overheidspersoneel met 2 pct omhoog. Het Planbureau verlaagt ook de inflatievooruitzichten. Er wordt nu uitgegaan van een jaarinflatie in 2013 van 1,3 pct, in plaats van de 1,5 pct waar eerder werd van uitgegaan. (ANA)

De spilindex werd voor het laatst overschreden in november 2012. Aanvankelijk ging het Planbureau uit van een nieuwe overschrijding eind 2013, maar in de nieuwe prognose van het Planbureau wordt dit jaar geen overschrijding meer verwacht. Bij een overschrijding van de spilindex gaan de sociale uitkeringen en de weddes van het overheidspersoneel met 2 pct omhoog. Het Planbureau verlaagt ook de inflatievooruitzichten. Er wordt nu uitgegaan van een jaarinflatie in 2013 van 1,3 pct, in plaats van de 1,5 pct waar eerder werd van uitgegaan. (ANA)