"Het unanieme voorstel van 1 februari uit de Groep van 10 kwam er nadat de sector, zowel alle vakbonden als de werkgeversorganisatie Unisoc met klem protesteerden tegen de eerder voorgenomen uitsluiting van de non-profitsector", aldus Selleslach. De non-profitsector zegt dat door de uitsluiting geen 1.500 extra banen gecreëerd kunnen worden. De non-profitsector wijst erop dat ze 12 pct van de totale tewerkstelling in België vertegenwoordigen. "Het voorstel van 21 miljoen euro voor de non-profitsector, op een totaal van 370 miljoen, ware niet eens de helft van het rechtmatige deel geweest. Dat zelfs naar nul herleiden is een flagrante en schokkende uitsluiting." Maandag beslist het gemeenschappelijk vakbondsfront over verdere acties. (ANA)

"Het unanieme voorstel van 1 februari uit de Groep van 10 kwam er nadat de sector, zowel alle vakbonden als de werkgeversorganisatie Unisoc met klem protesteerden tegen de eerder voorgenomen uitsluiting van de non-profitsector", aldus Selleslach. De non-profitsector zegt dat door de uitsluiting geen 1.500 extra banen gecreëerd kunnen worden. De non-profitsector wijst erop dat ze 12 pct van de totale tewerkstelling in België vertegenwoordigen. "Het voorstel van 21 miljoen euro voor de non-profitsector, op een totaal van 370 miljoen, ware niet eens de helft van het rechtmatige deel geweest. Dat zelfs naar nul herleiden is een flagrante en schokkende uitsluiting." Maandag beslist het gemeenschappelijk vakbondsfront over verdere acties. (ANA)