Rekening houdend met de stijging van de gasprijs met 20 procent, verwachten we dat de gasfactuur deze maand ongeveer 50 procent hoger zal zijn dan die van maart 2012, aldus de professor in het artikel. Jacquet onderstreept dat de gasfactuur bij Electrabel en Luminus met elf procent is afgenomen sinds het voorbije jaar. Het gaat dan om de tarieven die vooral aan particuliere klanten en kmo's worden gefactureerd, aldus de woordvoerder. Albrecht vergelijkt ook de maanden maart 2012 en 2013. "De prijs wordt echter niet vastgesteld per maand, maar per jaar", aldus de CREG. Er bestaan evenwel trimestriële cijfers, maar een factuur beslaat 12 maanden. Daarnaast wordt in het artikel verwezen naar het gasverbruik dat Fluxys zaterdag registreerde, en het dubbele was van dat van vorig jaar. Jacquet merkt op dat de winter als een volledig seizoen in rekening moet gebracht worden. De winter was ook minder streng dan vorig jaar, herinnerde hij nog. "We beschikken over verschillende indicatoren, die helemaal niet hetzelfde aanwijzen als wat professor Albrecht stelt", aldus Laurent Jacquet. (ANA)

Rekening houdend met de stijging van de gasprijs met 20 procent, verwachten we dat de gasfactuur deze maand ongeveer 50 procent hoger zal zijn dan die van maart 2012, aldus de professor in het artikel. Jacquet onderstreept dat de gasfactuur bij Electrabel en Luminus met elf procent is afgenomen sinds het voorbije jaar. Het gaat dan om de tarieven die vooral aan particuliere klanten en kmo's worden gefactureerd, aldus de woordvoerder. Albrecht vergelijkt ook de maanden maart 2012 en 2013. "De prijs wordt echter niet vastgesteld per maand, maar per jaar", aldus de CREG. Er bestaan evenwel trimestriële cijfers, maar een factuur beslaat 12 maanden. Daarnaast wordt in het artikel verwezen naar het gasverbruik dat Fluxys zaterdag registreerde, en het dubbele was van dat van vorig jaar. Jacquet merkt op dat de winter als een volledig seizoen in rekening moet gebracht worden. De winter was ook minder streng dan vorig jaar, herinnerde hij nog. "We beschikken over verschillende indicatoren, die helemaal niet hetzelfde aanwijzen als wat professor Albrecht stelt", aldus Laurent Jacquet. (ANA)