Vorig jaar leed de vennootschap Garantiefonds Reizen een brutoschade van 1,7 miljoen euro, door het faillissement van de nv Mare Tours (waarin Thomas Cook een 48,6 procentbelang had). Mare Tours, een relatief beperkte vakantiemaker, was het derde grootste schadegeval ooit voor het Garantiefonds Reizen.
...