Na een piek in 2008 en 2009 situeert de omvang van de fraude met betaal- en kredietkaarten zich sinds 2010 onder het niveau van 2007. Ook in relatieve termen is die daling zichtbaar. Waar in 2007 de omvang van de fraude ten opzichte van de totale waarde van alle transacties op 0,044 procent kwam, is dat in 2011 0,036 procent tegenover 0,040 procent in 2010. De fraudeomvang voor België is kleiner dan het gemiddelde van de 32 SEPA-landen: de waarde van de fraude komt neer op 0,023 procent van de waarde van alle transacties met in België uitgegeven kaarten. Per duizend bankkaarten is er een fraudewaarde van 977 euro, waar dit voor de 32 landen gemiddeld 1.600 euro is en voor de 17 landen van de Europese eenheidsmunt 1.418 euro is. Bij bankkaarten uitgegeven in Luxemburg (0,061 procent), Frankrijk (0,059 procent) en Groot-Brittannië (0,055 procent) is er het meeste fraude. In 2011 situeerde 56 procent van de fraude in alle landen zich bij transacties waarbij de kaart niet fysiek aanwezig is, zoals betalingen via het internet. Een kwart situeert zich bij betalingen aan terminals en een vijfde bij bankautomaten. De 32 SEPA-landen zijn alle EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland. (Belga)

Na een piek in 2008 en 2009 situeert de omvang van de fraude met betaal- en kredietkaarten zich sinds 2010 onder het niveau van 2007. Ook in relatieve termen is die daling zichtbaar. Waar in 2007 de omvang van de fraude ten opzichte van de totale waarde van alle transacties op 0,044 procent kwam, is dat in 2011 0,036 procent tegenover 0,040 procent in 2010. De fraudeomvang voor België is kleiner dan het gemiddelde van de 32 SEPA-landen: de waarde van de fraude komt neer op 0,023 procent van de waarde van alle transacties met in België uitgegeven kaarten. Per duizend bankkaarten is er een fraudewaarde van 977 euro, waar dit voor de 32 landen gemiddeld 1.600 euro is en voor de 17 landen van de Europese eenheidsmunt 1.418 euro is. Bij bankkaarten uitgegeven in Luxemburg (0,061 procent), Frankrijk (0,059 procent) en Groot-Brittannië (0,055 procent) is er het meeste fraude. In 2011 situeerde 56 procent van de fraude in alle landen zich bij transacties waarbij de kaart niet fysiek aanwezig is, zoals betalingen via het internet. Een kwart situeert zich bij betalingen aan terminals en een vijfde bij bankautomaten. De 32 SEPA-landen zijn alle EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland. (Belga)