De actiedag kadert in een actie- en stakingsaanzegging van de CNE, die loopt van 15 april tot 8 juli, de datum waarop de statuten geharmoniseerd zouden moeten zijn. "We zullen erg alert zijn voor de projecten en beslissingen van de regering over de gelijkschakeling", aldus de CNE in een persbericht. "Die harmonisering moet naar boven zijn en moet de toestand van alle werknemers ten goede komen, vooral wat betreft de bescherming tegen ontslag. De opzegtermijnen vormen de echte knoop van het dossier", luidt het. De algemeen secretaris van LBC-NVK, Ferre Wyckmans, zegt donderdagavond dat er momenteel intern geconsulteerd wordt. Woensdag valt de beslsissing of de Nederlandstalige christelijke bediendebond zich bij de oproep aansluit. De bediendebonden - ook de socialistische - voerden eerder al de druk op in het dossier, waarbij ze met acties en stakingen dreigden als er zou worden geraakt aan "de verworvenheden van het bediendestatuut". (KAV)

De actiedag kadert in een actie- en stakingsaanzegging van de CNE, die loopt van 15 april tot 8 juli, de datum waarop de statuten geharmoniseerd zouden moeten zijn. "We zullen erg alert zijn voor de projecten en beslissingen van de regering over de gelijkschakeling", aldus de CNE in een persbericht. "Die harmonisering moet naar boven zijn en moet de toestand van alle werknemers ten goede komen, vooral wat betreft de bescherming tegen ontslag. De opzegtermijnen vormen de echte knoop van het dossier", luidt het. De algemeen secretaris van LBC-NVK, Ferre Wyckmans, zegt donderdagavond dat er momenteel intern geconsulteerd wordt. Woensdag valt de beslsissing of de Nederlandstalige christelijke bediendebond zich bij de oproep aansluit. De bediendebonden - ook de socialistische - voerden eerder al de druk op in het dossier, waarbij ze met acties en stakingen dreigden als er zou worden geraakt aan "de verworvenheden van het bediendestatuut". (KAV)