De Nederlandse toezichthouder AFM legde in 2010 boetes op, omdat hij "van oordeel is dat Fortis toen mededelingen heeft gedaan over haar toekomstige solvabiliteit waarvan een onjuist of misleidend signaal uitging of te duchten was en niet tijdig heeft gecommuniceerd over de financiële gevolgen van de door de Europese Commissie opgelegde verkopen in het kader van de overname van ABN Amro", zegt Ageas. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag wees het beroep dat Ageas had aangetekend, af. Midden februari meldde de verzekeraar dat de boetes in twee andere Fortis-dossiers in beroep wel van tafel waren geveegd. (Belga)

De Nederlandse toezichthouder AFM legde in 2010 boetes op, omdat hij "van oordeel is dat Fortis toen mededelingen heeft gedaan over haar toekomstige solvabiliteit waarvan een onjuist of misleidend signaal uitging of te duchten was en niet tijdig heeft gecommuniceerd over de financiële gevolgen van de door de Europese Commissie opgelegde verkopen in het kader van de overname van ABN Amro", zegt Ageas. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag wees het beroep dat Ageas had aangetekend, af. Midden februari meldde de verzekeraar dat de boetes in twee andere Fortis-dossiers in beroep wel van tafel waren geveegd. (Belga)