Agoria houdt rekening met een verlies van 9.460 banen. "In de Fordfabriek zelf werken 4.300 arbeiders en bedienden. Bij de bedrijven die aan de transportband rondom de fabriek gevestigd zijn, werken nog eens 1.305 mensen. Er zijn nog een veertigtal andere bedrijven die voor Ford Genk als toeleverancier werken, sommige enkel voor Ford Genk, andere ook voor andere fabrieken." De federatie merkt op dat er sinds de sluiting van Opel Antwerpen, eind 2010, niets fundamenteels veranderd is aan de Belgische concurrentiepositie. "De fabriek in Genk wordt nu het slachtoffer van een combinatie van de overcapaciteit in een door de crisis getroffen sector en de concurrentie met fabrieken in andere landen. Hoewel België met de loonlasten, lokale fiscale lasten en energiekosten bij de duurdere producerende landen hoort, is de auto-assemblage in ons land door de federale ploegenpremiemomenteel iets goedkoper dan in Duitsland. Die voorsprong smelt echter snel weer weg door de hoge inflatie en de sneller stijgende lonen." (DLA)

Agoria houdt rekening met een verlies van 9.460 banen. "In de Fordfabriek zelf werken 4.300 arbeiders en bedienden. Bij de bedrijven die aan de transportband rondom de fabriek gevestigd zijn, werken nog eens 1.305 mensen. Er zijn nog een veertigtal andere bedrijven die voor Ford Genk als toeleverancier werken, sommige enkel voor Ford Genk, andere ook voor andere fabrieken." De federatie merkt op dat er sinds de sluiting van Opel Antwerpen, eind 2010, niets fundamenteels veranderd is aan de Belgische concurrentiepositie. "De fabriek in Genk wordt nu het slachtoffer van een combinatie van de overcapaciteit in een door de crisis getroffen sector en de concurrentie met fabrieken in andere landen. Hoewel België met de loonlasten, lokale fiscale lasten en energiekosten bij de duurdere producerende landen hoort, is de auto-assemblage in ons land door de federale ploegenpremiemomenteel iets goedkoper dan in Duitsland. Die voorsprong smelt echter snel weer weg door de hoge inflatie en de sneller stijgende lonen." (DLA)