De bonden voeren aan dat het recht op staken is geschonden en dat Ford Genk, dat het verzoek tot bevelschrift bij de rechtbank indiende, geen bevoegdheid had om te eisen dat er zou gewerkt worden bij andere juridische entiteiten, zoals de toeleveranciers. Volgens Mtr. Slootmans, die optrad namens Ford, werden de syndicale vrijheden helemaal niet aangetast, en was er geen beperking van het stakingsrecht. Hij wees tevens op de meerderheid, die net voor de blokkade zich in een referendum had uitgesproken voor een werkhervatting, en dat de minderheid hen dus niet mocht verhinderen of intimideren om terug aan het werk te gaan. De rechter neemt nu 14 dagen om de besluiten na te lezen en velt dan een vonnis. (Belga)

De bonden voeren aan dat het recht op staken is geschonden en dat Ford Genk, dat het verzoek tot bevelschrift bij de rechtbank indiende, geen bevoegdheid had om te eisen dat er zou gewerkt worden bij andere juridische entiteiten, zoals de toeleveranciers. Volgens Mtr. Slootmans, die optrad namens Ford, werden de syndicale vrijheden helemaal niet aangetast, en was er geen beperking van het stakingsrecht. Hij wees tevens op de meerderheid, die net voor de blokkade zich in een referendum had uitgesproken voor een werkhervatting, en dat de minderheid hen dus niet mocht verhinderen of intimideren om terug aan het werk te gaan. De rechter neemt nu 14 dagen om de besluiten na te lezen en velt dan een vonnis. (Belga)