De directies van de toeleveringsbedrijven zijn intussen al lang naar huis, maar via de telefoon wordt er nog steeds gesproken. De woedende actievoerders aan de deur eisen dat de vakbondstop op die manier verder onderhandelt over hun eisen. Het gaat concreet om twee eisen. De harde kern wil dat de gesprekken over het sociaal plan gelijktijdig gevoerd worden voor de vier toeleveringsbedrijven. Dat willen de directies echter niet, aangezien ze dan allemaal ook met de meest radicale actievoerders aan tafel moeten. Het meest recente compromis zou zijn dat er in vier lokalen naast elkaar wordt vergaderd, waarbij de vakbondsmensen dan kunnen pendelen van de ene onderhandelingstafel naar de andere. Maar daar hebben de directies hun fiat nog niet voor gegeven. Tweede strijdpunt is de betaling van de intussen zeven dagen waarop de werknemers van Ford een loon of werkloosheidsvergoeding hebben gekregen, en de medewerkers van de toeleveringsbedrijven niet. Ook dat punt willen de actievoerders opgelost zien vooraleer de vakbondstop het stadhuis mag verlaten. Momenteel probeert de burgemeester te bemiddelen, hoewel ook hij bij dezelfde actievoerders eerder deze week nog de kop van jut was. (COR 471)

De directies van de toeleveringsbedrijven zijn intussen al lang naar huis, maar via de telefoon wordt er nog steeds gesproken. De woedende actievoerders aan de deur eisen dat de vakbondstop op die manier verder onderhandelt over hun eisen. Het gaat concreet om twee eisen. De harde kern wil dat de gesprekken over het sociaal plan gelijktijdig gevoerd worden voor de vier toeleveringsbedrijven. Dat willen de directies echter niet, aangezien ze dan allemaal ook met de meest radicale actievoerders aan tafel moeten. Het meest recente compromis zou zijn dat er in vier lokalen naast elkaar wordt vergaderd, waarbij de vakbondsmensen dan kunnen pendelen van de ene onderhandelingstafel naar de andere. Maar daar hebben de directies hun fiat nog niet voor gegeven. Tweede strijdpunt is de betaling van de intussen zeven dagen waarop de werknemers van Ford een loon of werkloosheidsvergoeding hebben gekregen, en de medewerkers van de toeleveringsbedrijven niet. Ook dat punt willen de actievoerders opgelost zien vooraleer de vakbondstop het stadhuis mag verlaten. Momenteel probeert de burgemeester te bemiddelen, hoewel ook hij bij dezelfde actievoerders eerder deze week nog de kop van jut was. (COR 471)