Zowel bij Ford Genk als bij de toeleveringsbedrijven is het overleg vorige week in een patstelling gekomen. Bij Ford wil de directie niet weten van een uitbreiding van de onderhandelingsgroep met alle syndicale afgevaardigden. De sociaal bemiddelaar moet dus eerst die knoop ontwarren voor er verder kan gepraat worden.Bij de toeleveranciers gaat het om de opstart van de sociale onderhandelingen. Daar willen de directies alleen praten met de officiële afgevaardigden en willen ze ieder apart met hun eigen delegaties aan tafel gaan. Het zogenaamde actiecomité eist echter dat de onderhandelingen gevoerd worden voor de vier bedrijven samen en dat ze zelf, ook als niet officiële onderhandelingspartij, mee hun zeg mogen doen.De bonden staan niet weigerachtig tegenover een interventie vanwege de federale minister. "Het is niet dat we daar om staan te springen", reageert Luc Prenen, secretaris van ACV Metea. "Maar we hebben altijd gezegd dat we zo snel mogelijk vooruit willen gaan. Als de inbreng van een sociaal bemiddelaar daar toe kan bijdragen, vinden we dat goed. Het is nu belangrijk om oplossingen te vinden, en in dat opzicht is het initiatief van de minister welkom." (DLA)

Zowel bij Ford Genk als bij de toeleveringsbedrijven is het overleg vorige week in een patstelling gekomen. Bij Ford wil de directie niet weten van een uitbreiding van de onderhandelingsgroep met alle syndicale afgevaardigden. De sociaal bemiddelaar moet dus eerst die knoop ontwarren voor er verder kan gepraat worden.Bij de toeleveranciers gaat het om de opstart van de sociale onderhandelingen. Daar willen de directies alleen praten met de officiële afgevaardigden en willen ze ieder apart met hun eigen delegaties aan tafel gaan. Het zogenaamde actiecomité eist echter dat de onderhandelingen gevoerd worden voor de vier bedrijven samen en dat ze zelf, ook als niet officiële onderhandelingspartij, mee hun zeg mogen doen.De bonden staan niet weigerachtig tegenover een interventie vanwege de federale minister. "Het is niet dat we daar om staan te springen", reageert Luc Prenen, secretaris van ACV Metea. "Maar we hebben altijd gezegd dat we zo snel mogelijk vooruit willen gaan. Als de inbreng van een sociaal bemiddelaar daar toe kan bijdragen, vinden we dat goed. Het is nu belangrijk om oplossingen te vinden, en in dat opzicht is het initiatief van de minister welkom." (DLA)