Volgens de ECB kromp het aantal kredietverlenende instanties in de eurolanden tussen 2008 en 2012 met 10 procent tot 2645. Het totaal aantal bankfilialen in de eurozone nam in die periode met bijna 9 procent af tot 171.477. Het balanstotaal van de banken bedroeg eind vorig jaar ongeveer 29.500 miljard euro. Dat was 12 procent minder dan in 2008. De banken in Duitsland en Frankrijk bleven het grootst. Het balanstotaal van de Duitse banken bedroeg eind vorig jaar in totaal 7600 miljard euro, de omvang van de Franse banken kwam uit op 6800 miljard euro. De gemiddelde kapitaalbuffer (tier 1) van de banken uit de eurolanden verbeterde van 8 procent in 2008 tot 12,7 procent vorig jaar. (Belga)

Volgens de ECB kromp het aantal kredietverlenende instanties in de eurolanden tussen 2008 en 2012 met 10 procent tot 2645. Het totaal aantal bankfilialen in de eurozone nam in die periode met bijna 9 procent af tot 171.477. Het balanstotaal van de banken bedroeg eind vorig jaar ongeveer 29.500 miljard euro. Dat was 12 procent minder dan in 2008. De banken in Duitsland en Frankrijk bleven het grootst. Het balanstotaal van de Duitse banken bedroeg eind vorig jaar in totaal 7600 miljard euro, de omvang van de Franse banken kwam uit op 6800 miljard euro. De gemiddelde kapitaalbuffer (tier 1) van de banken uit de eurolanden verbeterde van 8 procent in 2008 tot 12,7 procent vorig jaar. (Belga)