"De Zwitserse regering is verplicht om de uitslag van het referendum te volgen, maar zeer tegen haar zin. Misschien zal ze de Europese Unie trachten te paaien met toegevingen in andere dossiers, zoals het bankgeheim", aldus van Zantbeek.

Het referendum heeft geen onmiddellijke gevolgen voor fiscale verdragen. De verplichte medewerking aan fiscale onderzoeken van andere landen wordt geregeld door de G20-landen en de OESO. De Europese spaarrichtlijn verplicht de landen wederzijds bancaire informatie uit te wisselen. "Zwitserland weigert dat en heft een belasting op intresten, die wordt doorgestort", weet Van Zantbeek. "Luxemburg zegt dat het de uitwisseling van informatie op grond van de richtlijn niet toepast, zolang Zwitserland dat niet doet."

Een andere richtlijn verplicht de lidstaten tegen 2015 informatie over onroerend goed, tewerkstelling en pensioenen uit te wisselen. Vanaf 2017 komen daar roerende inkomsten en kapitaalproducten (zoals tak23) bij. Van Zantbeek: "Ook daarvoor wacht Luxemburg op Zwitserland. Het zit de Zwitsers erg hoog dat sommige van hun prestigieuze banken in de internationale pers worden afgeschilderd als witteboordcriminelen. Het referendum kan een nieuwe dynamiek op gang brengen. De regering kan redeneren dat het slechte imago na het referendum kan worden verbeterd door enige toegeeflijkheid te tonen in zijn fiscale barrières. En als dat gebeurt, zal het Groothertogdom volgen. Zo kunnen mensen met een geheime rekening in het Alpenland de pineut worden van het referendum."

"De Zwitserse regering is verplicht om de uitslag van het referendum te volgen, maar zeer tegen haar zin. Misschien zal ze de Europese Unie trachten te paaien met toegevingen in andere dossiers, zoals het bankgeheim", aldus van Zantbeek.Het referendum heeft geen onmiddellijke gevolgen voor fiscale verdragen. De verplichte medewerking aan fiscale onderzoeken van andere landen wordt geregeld door de G20-landen en de OESO. De Europese spaarrichtlijn verplicht de landen wederzijds bancaire informatie uit te wisselen. "Zwitserland weigert dat en heft een belasting op intresten, die wordt doorgestort", weet Van Zantbeek. "Luxemburg zegt dat het de uitwisseling van informatie op grond van de richtlijn niet toepast, zolang Zwitserland dat niet doet."Een andere richtlijn verplicht de lidstaten tegen 2015 informatie over onroerend goed, tewerkstelling en pensioenen uit te wisselen. Vanaf 2017 komen daar roerende inkomsten en kapitaalproducten (zoals tak23) bij. Van Zantbeek: "Ook daarvoor wacht Luxemburg op Zwitserland. Het zit de Zwitsers erg hoog dat sommige van hun prestigieuze banken in de internationale pers worden afgeschilderd als witteboordcriminelen. Het referendum kan een nieuwe dynamiek op gang brengen. De regering kan redeneren dat het slechte imago na het referendum kan worden verbeterd door enige toegeeflijkheid te tonen in zijn fiscale barrières. En als dat gebeurt, zal het Groothertogdom volgen. Zo kunnen mensen met een geheime rekening in het Alpenland de pineut worden van het referendum."