Griekenland onderhandelt al maanden met de Europese Commissie, de ECB en het IMF over bijkomende besparingsmaatregelen in ruil voor nieuwe noodhulp. Zonder een nieuwe financiële injectie kan Athene niet tegemoet komen aan zijn verplichting om tegen 30 juni ruim 1,5 miljard euro schuld af te lossen aan het IMF. De hervormingen die Griekenland voorstelt, overtuigen Europa en het IMF echter niet om nieuw geld vrij te maken. Alle ogen zijn gericht op de eurogroep van donderdag in Luxemburg.

'Oncontroleerbare crisis'

In een opmerkelijk persbericht waarschuwt de Bank of Greece, de Griekse nationale bank, nu voor de gevolgen van het mislukken van de onderhandelingen.

In een commentaar bij de publicatie van zijn rapport over het monetair beleid 2014-2015 luidt het: 'Een nieuw akkoord met onze partners is van het grootste belang om de meest acute risico's voor de economie af te wenden, de onzekerheid te reduceren en uitzicht op duurzame groei te verzekeren'.

'Geen akkoord bereiken zou echter het begin inluiden van een pijnlijke weg die zal leiden naar een Grieks wanbetaling en uiteindelijk naar een exit uit de euro en - waarschijnlijk - ook uit de Europese Unie. De beheersbare schuldcrisis die we nu aanpakken met de hulp van onze partners zou escalleren in een oncontroleerbare crisis met grote risico's voor het bankensysteem en de financiële stabiliteit.'

'Historische noodzaak'

'Een en ander zal leiden tot een diepe recessie, een dramatische daling van de inkomens, een exponentiële stijging van de werkloosheid en een instorting van alles wat de Griekse economie heeft opgebouwd sinds haar EU- en eurolidmaatschap.'

'De Bank of Greece gelooft dan ook sterk dat een akkoord met onze partners een historische nood is die we niet kunnen negeren. Op basis van wat momenteel bekend is, lijkt het erop dat er over de belangrijkste voorwaarden een compromis bestaat en dat enkel nog kleine onenigheden uit de wereld moeten worden geholpen.'

Lees het volledige persbericht van de Bank of Greece.

Belastingen

Voorts circuleert in de Griekse financiële media opnieuw het nieuws over de gebrekkige invordering van de belastingen. In de periode januari-mei liggen de geïnde belastingen zowat 1,7 miljard euro achterop. Volgens de staatsradio komt dit voornamelijk omdat de economie stilvalt. Ook is de situatie dramatisch voor de overheidsbedrijven. Zo heeft energieleverancier DEI nog 2 miljard euro te goed van de klanten. Vele Grieken kunnen de water-, elektriciteit- en telefoonrekening niet meer betalen omdat ze zonder werk zitten. (Belga)

Griekenland onderhandelt al maanden met de Europese Commissie, de ECB en het IMF over bijkomende besparingsmaatregelen in ruil voor nieuwe noodhulp. Zonder een nieuwe financiële injectie kan Athene niet tegemoet komen aan zijn verplichting om tegen 30 juni ruim 1,5 miljard euro schuld af te lossen aan het IMF. De hervormingen die Griekenland voorstelt, overtuigen Europa en het IMF echter niet om nieuw geld vrij te maken. Alle ogen zijn gericht op de eurogroep van donderdag in Luxemburg.In een opmerkelijk persbericht waarschuwt de Bank of Greece, de Griekse nationale bank, nu voor de gevolgen van het mislukken van de onderhandelingen. In een commentaar bij de publicatie van zijn rapport over het monetair beleid 2014-2015 luidt het: 'Een nieuw akkoord met onze partners is van het grootste belang om de meest acute risico's voor de economie af te wenden, de onzekerheid te reduceren en uitzicht op duurzame groei te verzekeren'.'Geen akkoord bereiken zou echter het begin inluiden van een pijnlijke weg die zal leiden naar een Grieks wanbetaling en uiteindelijk naar een exit uit de euro en - waarschijnlijk - ook uit de Europese Unie. De beheersbare schuldcrisis die we nu aanpakken met de hulp van onze partners zou escalleren in een oncontroleerbare crisis met grote risico's voor het bankensysteem en de financiële stabiliteit.''Een en ander zal leiden tot een diepe recessie, een dramatische daling van de inkomens, een exponentiële stijging van de werkloosheid en een instorting van alles wat de Griekse economie heeft opgebouwd sinds haar EU- en eurolidmaatschap.''De Bank of Greece gelooft dan ook sterk dat een akkoord met onze partners een historische nood is die we niet kunnen negeren. Op basis van wat momenteel bekend is, lijkt het erop dat er over de belangrijkste voorwaarden een compromis bestaat en dat enkel nog kleine onenigheden uit de wereld moeten worden geholpen.'Lees het volledige persbericht van de Bank of Greece.