Twee op de vijf ziekenhuizen maken verlies. De ziekenhuizen klagen over onderfinanciering. Dat kan best kloppen, maar vreemd genoeg zijn heel wat van die ziekenhuizen tegelijk bezig aan een dure verbouwing, en investeren ze in een erkenning van een van de twee internationale normeringen voor ziekenhuizen. Enige nuance is dus op zijn plaats.

Het neemt niet weg dat de financiering van onze ziekenhuizen op basis van de ligdagprijzen in combinatie met een afdracht door de artsen die in het ziekenhuis werken, zijn beste tijd heeft gehad. In dat opzicht werd een herziening van het financieringsmodel elk jaar dringender. Het aantal studies over hoe die financiering er moet uitzien, is overigens niet op de vingers van één hand te tellen.

Ziekenhuisfinanciering bijna op de schop

Het rapport van het Kenniscentrum komt er nog op vraag van ontslagnemend minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS). Dat het Kenniscentrum nu oplossingen naar voren schuift, is hopelijk het startschot van een noodzakelijke hervorming. Of alle maatregelen ook zullen werken, is nog wat anders, maar artsen die zich daar zorgen over maken, beseffen best wel dat de huidige impasse niet langer aanvaardbaar is.

Trouwens, zo verrassend zijn die voorstellen nu ook weer niet. Het KCE wil de financiering per pathologie veralgemenen en een zuiver honorarium voor de artsen invoeren. Het afgelopen decennium hebben artsen en ziekenhuizen met forfaitbedragen per ziektebeeld ervaring kunnen opbouwen. Ruim een decennium geleden werden die al ingevoerd voor een tiental diagnoses. Het klopt dat die aanpak niet alle problemen oplost, maar ze heeft artsen anderzijds ook niet tot de bedelstaf gebracht.

Het KCE wil voorts snijden in het ziekenhuisaanbod door het aantal bedden per ziekenhuis te verminderen en niet alle ziekenhuizen het hele spectrum behandelingen te laten aanbieden. Dat daardoor een aantal ziekenhuizen zullen sluiten, is best mogelijk. Et alors? Er is zeker ruimte voor een rationalisering van het aanbod zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen.

Twee op de vijf ziekenhuizen maken verlies. De ziekenhuizen klagen over onderfinanciering. Dat kan best kloppen, maar vreemd genoeg zijn heel wat van die ziekenhuizen tegelijk bezig aan een dure verbouwing, en investeren ze in een erkenning van een van de twee internationale normeringen voor ziekenhuizen. Enige nuance is dus op zijn plaats.Het neemt niet weg dat de financiering van onze ziekenhuizen op basis van de ligdagprijzen in combinatie met een afdracht door de artsen die in het ziekenhuis werken, zijn beste tijd heeft gehad. In dat opzicht werd een herziening van het financieringsmodel elk jaar dringender. Het aantal studies over hoe die financiering er moet uitzien, is overigens niet op de vingers van één hand te tellen.Het rapport van het Kenniscentrum komt er nog op vraag van ontslagnemend minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS). Dat het Kenniscentrum nu oplossingen naar voren schuift, is hopelijk het startschot van een noodzakelijke hervorming. Of alle maatregelen ook zullen werken, is nog wat anders, maar artsen die zich daar zorgen over maken, beseffen best wel dat de huidige impasse niet langer aanvaardbaar is.Trouwens, zo verrassend zijn die voorstellen nu ook weer niet. Het KCE wil de financiering per pathologie veralgemenen en een zuiver honorarium voor de artsen invoeren. Het afgelopen decennium hebben artsen en ziekenhuizen met forfaitbedragen per ziektebeeld ervaring kunnen opbouwen. Ruim een decennium geleden werden die al ingevoerd voor een tiental diagnoses. Het klopt dat die aanpak niet alle problemen oplost, maar ze heeft artsen anderzijds ook niet tot de bedelstaf gebracht. Het KCE wil voorts snijden in het ziekenhuisaanbod door het aantal bedden per ziekenhuis te verminderen en niet alle ziekenhuizen het hele spectrum behandelingen te laten aanbieden. Dat daardoor een aantal ziekenhuizen zullen sluiten, is best mogelijk. Et alors? Er is zeker ruimte voor een rationalisering van het aanbod zonder de volksgezondheid in gevaar te brengen.