CKV (Centrale Kredietverlening) is een kleine spaarbank uit Waregem, die aan het einde van het jaar vaak uitpakt met aantrekkelijke rentetarieven. Vorig jaar verdubbelde de bank haar spaarrente tot 0,50 procent. Nu doet ze nog een pak beter. Vanaf morgen (vrijdag 24/11, nvdr) krijgen klanten 0,75 procent spaarrente (0,25 procent basisrente plus 0,50 procent getrouwheidspremie).

Met een spaarrente van 0,75 procent doet CKV het beste aanbod op de Belgische markt. De meeste banken bieden hun klanten niet meer dan het wettelijk verplichte minimum van 0,11 procent. Slechts enkele banken gaan hoger. Zo probeert nieuwkomer Santander een plaats op de markt te veroveren via een spaarrente van maximaal 0,50 procent.

Grote overname

Met de aantrekkelijke rentetarieven wil CKV nieuwe deposito's aantrekken. Die zijn nodig omdat de bank op het punt staat een belangrijke kredietportefeuille van een andere bank over te nemen, zegt CEO Rudi Deruytter. Eerder dit jaar nam CKV de hypotheekportefeuille van de Belgische tak van de Nederlandse vermogensbank Van Lanschot over. Die portefeuille was 100 miljoen groot.

Deze keer zou het gaan om een portefeuille die twee keer zo groot is. De naam van de verkoper wil Deruytter niet bekendmaken. In het verleden signaleerden krantenberichten de interesse van CKV voor de Franse portefeuille woonkredieten van Record Bank. Die staat volgens insiders te koop omdat Record Bank volgend jaar opgeslorpt wordt door ING. Ze zou een waarde hebben van 200 miljoen euro.

In zee met fintechs

Voor CKV betekent de overname een grote stap voorwaarts. Het balanstotaal van de bank stijgt van circa 600 miljoen euro naar 800 à 900 miljoen euro. De nichebank is gespecialiseerd in vrij dure hypothecaire kredieten met een bovengemiddeld risicoprofiel. De productie is goed, maar er zijn ook vervroegde terugbetalingen, waardoor de bank moet groeien door bestaande portefeuilles te kopen.

Omdat het om een grote overname gaat, zoekt CKV zijn financiering deze keer ook buiten de Belgische markt. De West-Vlaamse spaarbank gaat daartoe in zee in met twee Duitse fintech-bedrijven: Savedo en Raisin. Via het internetplatform van die bedrijven kunnen buitenlandse spaarders een termijnrekening openen bij CKV.

Hogere rente voor buitenlanders

"De samenwerking met Savedo is al operationeel, die met Raisin nog niet", vertelt Rudi Deruytter. "Via het fintech-platform van Savedo trokken we de voorbije weken vooral Duits, Nederlands en Oostenrijks spaargeld aan. Gemiddeld gaat het om 27.000 euro per nieuwe klant. Voor CKV is dat een mooie manier om de funding te diversifiëren."

Via Savedo genieten investeerders zelfs een hogere nominale rentevergoeding dan de Belgische klanten. Op één jaar biedt CKV 1 procent, op vijf jaar bedraagt de rente 1,8 procent. Deruytter: "Wij krijgen goede reacties van consumentenorganisaties in Duitsland. Maar de naam van onze bank is er natuurlijk nog niet bekend. Daarom bieden we een iets hogere spaarrente dan in België."

Schaalvergroting is noodzakelijk voor een kleine instelling als CKV omdat sommige operationele kosten (compliance, IT, bankheffingen) jaar na jaar toenemen, terwijl de nettorentemarge onder druk staat. De bank boekte vorig jaar een winst van 10,9 miljoen euro en wil dit jaar minstens even goed doen.

CKV (Centrale Kredietverlening) is een kleine spaarbank uit Waregem, die aan het einde van het jaar vaak uitpakt met aantrekkelijke rentetarieven. Vorig jaar verdubbelde de bank haar spaarrente tot 0,50 procent. Nu doet ze nog een pak beter. Vanaf morgen (vrijdag 24/11, nvdr) krijgen klanten 0,75 procent spaarrente (0,25 procent basisrente plus 0,50 procent getrouwheidspremie).Met een spaarrente van 0,75 procent doet CKV het beste aanbod op de Belgische markt. De meeste banken bieden hun klanten niet meer dan het wettelijk verplichte minimum van 0,11 procent. Slechts enkele banken gaan hoger. Zo probeert nieuwkomer Santander een plaats op de markt te veroveren via een spaarrente van maximaal 0,50 procent.Met de aantrekkelijke rentetarieven wil CKV nieuwe deposito's aantrekken. Die zijn nodig omdat de bank op het punt staat een belangrijke kredietportefeuille van een andere bank over te nemen, zegt CEO Rudi Deruytter. Eerder dit jaar nam CKV de hypotheekportefeuille van de Belgische tak van de Nederlandse vermogensbank Van Lanschot over. Die portefeuille was 100 miljoen groot.Deze keer zou het gaan om een portefeuille die twee keer zo groot is. De naam van de verkoper wil Deruytter niet bekendmaken. In het verleden signaleerden krantenberichten de interesse van CKV voor de Franse portefeuille woonkredieten van Record Bank. Die staat volgens insiders te koop omdat Record Bank volgend jaar opgeslorpt wordt door ING. Ze zou een waarde hebben van 200 miljoen euro.Voor CKV betekent de overname een grote stap voorwaarts. Het balanstotaal van de bank stijgt van circa 600 miljoen euro naar 800 à 900 miljoen euro. De nichebank is gespecialiseerd in vrij dure hypothecaire kredieten met een bovengemiddeld risicoprofiel. De productie is goed, maar er zijn ook vervroegde terugbetalingen, waardoor de bank moet groeien door bestaande portefeuilles te kopen.Omdat het om een grote overname gaat, zoekt CKV zijn financiering deze keer ook buiten de Belgische markt. De West-Vlaamse spaarbank gaat daartoe in zee in met twee Duitse fintech-bedrijven: Savedo en Raisin. Via het internetplatform van die bedrijven kunnen buitenlandse spaarders een termijnrekening openen bij CKV. "De samenwerking met Savedo is al operationeel, die met Raisin nog niet", vertelt Rudi Deruytter. "Via het fintech-platform van Savedo trokken we de voorbije weken vooral Duits, Nederlands en Oostenrijks spaargeld aan. Gemiddeld gaat het om 27.000 euro per nieuwe klant. Voor CKV is dat een mooie manier om de funding te diversifiëren."Via Savedo genieten investeerders zelfs een hogere nominale rentevergoeding dan de Belgische klanten. Op één jaar biedt CKV 1 procent, op vijf jaar bedraagt de rente 1,8 procent. Deruytter: "Wij krijgen goede reacties van consumentenorganisaties in Duitsland. Maar de naam van onze bank is er natuurlijk nog niet bekend. Daarom bieden we een iets hogere spaarrente dan in België."Schaalvergroting is noodzakelijk voor een kleine instelling als CKV omdat sommige operationele kosten (compliance, IT, bankheffingen) jaar na jaar toenemen, terwijl de nettorentemarge onder druk staat. De bank boekte vorig jaar een winst van 10,9 miljoen euro en wil dit jaar minstens even goed doen.