De Wereldbank heeft haar wereldwijde groeiprognoses voor dit jaar verlaagd. Dat is in de eerste plaats het gevolg van besparingsmaatregelen, oplopende werkloosheid en een afnemend ondernemersvertrouwen in de ontwikkelde landen.

Omgerekend ziet de Wereldbank de wereldeconomie dit jaar met 2,4 procent groeien tegenover 2,3 procent in 2012. Bij een eerdere prognose in juni 2012 werd voor dit jaar gemikt op een toename van het bbp met 3 procent.

Voor Japan wordt de groeiprognose zelfs gehalveerd van 1,5 tot 0,8 procent. Voor die van de VS gaat er 0,5 procentpunt van de 2,4 procent af tot 1,9 procent, terwijl de eurozone zich maar beter voorbereidt op een krimp van 0,1 procent tegenover een eerder geraamde groei van 0,7 procent.

De Wereldbank blijkt niet alleen somberder over de economie van de ontwikkelde landen, ook de prognoses voor groeilanden zoals Brazilië, India en Mexico krijgen een knip.

Onzekerheden rond een Amerikaanse politiek akkoord over het schuldplafond, en diplomatieke spanningen tussen Japan en China zullen volgens het rapport ook dit jaar blijven wegen op de wereldwijde economie. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de groeilanden die nog zullen moeten bekomen van de groeivertraging van het afgelopen jaar.

Toch blijven de groeilanden ook volgend jaar de kar trekken. Concreet verwacht de Wereldbank voor 2013 de volgende cijfers: +8,4 procent voor China tegenover +8,6 procent bij de vorige prognose, +6,1 procent voor India tegenover +6,9 procent, +3,4 procent voor Brazilië tegenover 4,2 procent, en +3,3 procent voor Mexico tegenover 4 procent bij de prognose in juni.

In haar rapport geeft de Wereldbank nog mee dat de neerwaartse risico's - en de impact ervan - voor de wereldeconomie zijn afgenomen. De belangrijkste risico's blijven het uitblijven van een oplossing voor de schuldencrisis binnen de eurozone, problemen rond het schuldplafond en de fiscale regelgeving in de Verenigde Staten, de mogelijkheid tot een terugval van de investeringen in China, en een verstoring in de wereldwijde olievoorraden. (BO)

De Wereldbank heeft haar wereldwijde groeiprognoses voor dit jaar verlaagd. Dat is in de eerste plaats het gevolg van besparingsmaatregelen, oplopende werkloosheid en een afnemend ondernemersvertrouwen in de ontwikkelde landen. Omgerekend ziet de Wereldbank de wereldeconomie dit jaar met 2,4 procent groeien tegenover 2,3 procent in 2012. Bij een eerdere prognose in juni 2012 werd voor dit jaar gemikt op een toename van het bbp met 3 procent. Voor Japan wordt de groeiprognose zelfs gehalveerd van 1,5 tot 0,8 procent. Voor die van de VS gaat er 0,5 procentpunt van de 2,4 procent af tot 1,9 procent, terwijl de eurozone zich maar beter voorbereidt op een krimp van 0,1 procent tegenover een eerder geraamde groei van 0,7 procent.De Wereldbank blijkt niet alleen somberder over de economie van de ontwikkelde landen, ook de prognoses voor groeilanden zoals Brazilië, India en Mexico krijgen een knip. Onzekerheden rond een Amerikaanse politiek akkoord over het schuldplafond, en diplomatieke spanningen tussen Japan en China zullen volgens het rapport ook dit jaar blijven wegen op de wereldwijde economie. Daarbij moet er rekening worden gehouden met de groeilanden die nog zullen moeten bekomen van de groeivertraging van het afgelopen jaar.Toch blijven de groeilanden ook volgend jaar de kar trekken. Concreet verwacht de Wereldbank voor 2013 de volgende cijfers: +8,4 procent voor China tegenover +8,6 procent bij de vorige prognose, +6,1 procent voor India tegenover +6,9 procent, +3,4 procent voor Brazilië tegenover 4,2 procent, en +3,3 procent voor Mexico tegenover 4 procent bij de prognose in juni. In haar rapport geeft de Wereldbank nog mee dat de neerwaartse risico's - en de impact ervan - voor de wereldeconomie zijn afgenomen. De belangrijkste risico's blijven het uitblijven van een oplossing voor de schuldencrisis binnen de eurozone, problemen rond het schuldplafond en de fiscale regelgeving in de Verenigde Staten, de mogelijkheid tot een terugval van de investeringen in China, en een verstoring in de wereldwijde olievoorraden. (BO)